58 Rerum Novarum

Nederland kende een tamelijk sterke katholieke vakbeweging. Een van de oudste organisaties was de Nederlandsche Rooms-Katholieke Volksbond, met plaatselijke afdelingen door het hele land. De afdeling Amersfoort, waarvan hier het vaandel te zien is, werd in 1894 opgericht, ongetwijfeld geïnspireerd door de pauselijke encycliek Rerum novarum (1891), waarnaar fier wordt verwezen. De katholieke en sociaal-democratische vakcentrales gingen in 1982 samen in de huidige Federatie Nederlandse vakverenigingen (FNV).

Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond, afdeling Amersfoort

Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond, afdeling Amersfoort
Ca 1900
Vaandel, 190 x 110

Datum: 
1900
Nummer: 
58

Locatie

Amersfoort
Netherlands