Een voet tussen de deur - Geschiedenis van de kraakbeweging 1964 - 1999


Beknopte chronologie en samenvatting per hoofdstuk


[1] Denken in ruimte


november 1964 Redt een pandje, oproep tot bezettingsacties in het studentenblad Propria Cures.
2-11 januari 1965 Bezettingsactie Generaal Vetterstraat, Amsterdam.
12 februari 1966 Aanval van De Telegraaf op clandestiene bezetters op Kattenburg.
april 1966 Provo's Witte Huizenplan.
zomer 1968 Uitgaven van de 'werkgroep ruimte' van de 'Kritiese Universiteit' van Amsterdam.
21 december 1968  Eerste (mislukte) kraakactie in Nieuwmarktbuurt van de eerste kraakgroep.
januari 1969 'Steen des aanstoots' door de ruiten van een makelaar, een onroerend goed maatschappij en het Bureau Woonruimte van de gemeente Amsterdam.
13 februari 1969 Kraakactie Woningburo de Kraker in de Von Zesenstraat.
28 februari 1969 Kraakactie Woningbureau de Kraker Wijttenbachstraat.
maart 1969 Oprichting Woningburo de Koevoet.
mei 1969 Uitgave Handleiding voor krakers door Woningbureau de Kraker.
6 juni 1969 Eerste kraakactie door Commune Nieuw Nederland.
september 1969 Kraakactie in Utrecht aan het Wed.
oktober 1969 Ontruiming Wijttenbachstraat.
5 december 1969 Laatste actie van Woningburo de Kraker.

[2] De gelukkige bezitters

december 1969Oprichting van Aktie'70.
januari 1970 'Ik schaam mij, bewoon mij'-actie van Aktie'70.
februari 1970 Aktie'70 sluit zich aan bij de kabouterbeweging en vormt het 'Volksdepartement voor Volkshuisvesting' van de Oranjevrijstaat.
22 maart 1970 Eerste grote en openlijke kraakactie van Aktie'70 in de Sarphatistraat.
31 maart 1970 Demonstratie van Aktie'70 tegen de leegstand in de binnenstad van Amsterdam.
april 1970 Kraakactie van de Socialistische Jeugd in de Pijp.
20 april 1970 Krakers nemen hun intrek in een door de gemeente ter beschikking gestelde pand op het Singel.
5 mei 1970 Nationale kraakdag.
juni 1970 Uitgave Krakerskrant door de 'Verenigde Nijmeegse Krakers'.
7 augustus 1970 Kraakactie en ontruiming 'Tabacco Road'.
30 september 1970  Kraakactie in de Nes van 'Aktie Pandverbeuren'.
24 december 1970 Kerstoffensief van Aktie'70.
december 1970 Oprichting van 'De sterke Arm - voor eenheid in de Dapperbuurt'
2 februari 1971 In het Nijmeegse krakersarrest wordt door de Hoge Raad het huisrecht van krakers beschermd.
mei 1971 Oprichting van de 'Holding', een samenwerkingsverband van hulpverleningsinstellingen met onder andere het JAC, Release en het Streetcornerwork.
oktober 1971 Aankondiging anti-kraakwetgeving door minister Van Agt.
najaar 1972 Kraakacties van 'Kraakgroep Amsterdam'.
4 december 1972 Kraakactie van de 'Helpers van Sinterklaas'. Een gelegenheidsactie op de Nieuwezijds Voorburgwal door (voormalige) kabouters met steun van buurtactiegroepen en hulpverleningsinstelllingen.
eind 1972 Begin van de kraak van de panden in het dorpje Ruigoord.
maart 1973 Indiening van het wetsontwerp voor de Anti-Kraakwet bij de Tweede Kamer.
20 november 1973 Grootscheepse kraakacties van de Holding.
december 1973 Oprichting Kraakpandendienst.
januari 1975 Oprichting 'Kraakbond' in Utrecht.
april 1975 Oprichting 'Komitee Jongerenhuisvesting' in Den Haag.
zomer 1975 Oprichting Kraakbond Maastricht.

[3] Wij blijven hier wonen )
voorjaar 1970 Oprichting Aktiegroep Nieuwmarkt
26 januari 1972   Demonstratie in Amsterdam van de Gezamenlijke Aktiegroepen tegen het Woningwanbeleid.
eind 1973 Oprichting Amsterdamse Aktie Partij (AAP
april 1974 Instelling van een distributiegroep voor toewijzing van kraakwoningen in de Nieuwmarktbuurt.
zomer 1974 Na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de Werkgroep Huisvesting van de AAP door met kraakacties en brengt een nieuwe kraakhandleiding uit: Hulp bij het kraken.
oktober 1974 Eerste bijeenkomsten van het 'Gezamenlijke Aktiegroepenoverleg'.
22 januari 1975        Eerste bijeenkomst in Amsterdam van de vanuit het Gezamenlijk Aktiegroepenoverleg gevormde 'Werkgroep Leegstand'. Deze werkgroep wordt enkele weken later omgevormd tot de 'Gezamenlijke Aktiegroepen tegen Leegstand'
januari 1975 Opzet van kraakspreekuur in de Staatsliedenbuurt.
voorjaar 1975 Ontruimingen in de Nieuwmarktbuurt.
21 juni 1975 Kraakdag georganiseerd door de alternatieve jongerenhulpverlening en de Gezamenlijke Aktiegroepen tegen Leegstand.
najaar 1975 Uitgave van de eerste druk van de hernieuwde Handleiding voor Krakers.

[4] Een voet tussen de deur

medio 1975 Uitgave van de nota Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoons Huishoudens (HAT) door het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, dat de aanzet geeft voor een jongerenhuisvestingsbeleid.
29 november 1975   Eerste landelijk kraakoverleg.
begin 1976 Oprichting kraakgroep Den Bosch.
18 mei 1976 De Tweede Kamer neemt de Anti-Kraakwet aan. De wet zal echter nooit door de Eerste Kamer in behandeling worden genomen.
begin oktober 1976  Uitgave van eerste nummer Kraakkrant (Amsterdam)
17 februari 1977 Het onderkomen van kraakcafť De Vergulde Koevoet wordt gekraakt.
oktober 1977 Opening boekhandel ''t Fort van Sjakoo'td>
najaar 1977 Het stedelijk en landelijk overleg kraakgroepen wordt nieuw leven ingeblazen in verband met de dreigende behandeling van de Anti-Kraakwet in de Eerste Kamer.
25 maart 1978 Tweede nationale kraakdag
23 november 1978 Ontruiming door ME van enkele slooppanden in de Kinkerbuurt.
najaar 1978 Eerste 'haalbaarheidsonderzoeken' om kraakpanden aan te kopen worden uitgevoerd.
20 april 1979 Voor de eerste maal wordt een ontruiming van een distributiewoning in de Staatsliedenbuurt tegengehouden.

[5] Jullie rechtsorde is de onze niet
.
1 november 1978 Kraak van de 'Groote Keijser'.
26 oktober 1979 Ontruimingsvonnis Groote Keijser.
19 december 1979    Bezetting Raadszaal, Amsterdam.
13 januari 1980 Eerste uitzending Radio de Groote Keijser.
13 februari 1980 Gemeenteraadsdebat over de Groote Keijser
29 februari 1980 Herkraak pand aan de Vondelstraat.
3 maart 1980 Barricades van de Vondelvrijstaat worden met behulp van het leger ontmanteld.
2 april 1980 Kraak luxe-appartementen aan de Prins Hendrikkade.
30 april 1980 Kroningsrellen.
mei 1980 Eerste kraakpanden worden aangekocht.
3 juli 1980 Ontruiming, herkraak en opnieuw ontruiming van de 'Vogelstruijs'.
19 augustus 1980 Ontruiming luxe-appartementen aan de Prins Hendrikkade.
9 september 1980Vogelstruijs wordt voor de derde maal ontruimd.
31 oktober 1980 Onderhandelingen over de aankoop van de Groote Keijser worden afgerond.
2 december 1980 Ontruiming Grote Wetering.
9 februari 1981 'Kantoorlog' als reactie op de ontruiming van 'Pand X', Prinsengracht 715.
16 februari 1981 Vrijstaat de Eenhoorn wordt uitgeroepen in de Piersonstraat in Nijmegen.
23 februari 1981 Ontruiming van de Piersonstraat met behulp van het leger.

[6] Om meer dan woningnood alleen

najaar 1974 Oprichting anti-militaristische actiegroep 'Onkruit'.
najaar 1979 Oprichting 'Onkruit-Amsterdam'.
mei 1981 Verschijning laatste Kraakkrant.
19 september 1981   Start tweede blokkade-actie van de kerncentrale in Dodewaard.
najaar 1981 Eerste uitzendingen Vrije Keijzer Televisie.
20 oktober 1981 Herovering van de Lucky Luijk, nadat de krakers een week eerder door een knokploeg zijn ontruimd.
januari 1982 Verschijning Bluf!.
31 juli 1982 Bomaanslag van het Militant Autonomen Front bij het partijbureau van de PvdA.
11 oktober 1982      Ontruiming Lucky Luijk. Als reactie op de rellen wordt de noodtoestand uitgeroepen een deel van Amsterdam.

[7] Doe het zelf!

3 oktober 1981 Kraak van het Wijers-complex.
juni 1982 Opening van galerie 'Aorta'.
3 juli 1982 Het bouwterrein van de toekomstige Stopera wordt overvallen door demonstranten; hei-installaties en graafmachines gaan in vlammen op.
14 februari 1984        Ontruiming Wijers.
1 april 1985 De 'voorddeurdelerskorting' voor mensen met een bijstandsuitkering treedt in werking.

[8] Bij nacht en ontij

20 december 1984 Burgemeester Van Thijn wordt de Staatsliedenbuurt uitgejaagd.
12 mei 1985 Anti-papenoproer in Utrecht naar aanleiding van het bezoek van de paus aan Nederland.
16 september 1985    Eerste aanslag van de Revolutionaire Anti Racistische Aktie (RARA) tegen de Makro in Duivendrecht.
25 oktober 1985 Hans Kok overlijdt in een politiecel na de ontruiming van een pand in de Staatsliedenbuurt.
29 maart 1986 In Kedichem wordt een vergadering van de Centrumpartij en de Centrumdemocraten verstoord. In het hotel waar de vergadering plaatsvindt wordt brand gesticht.
oktober 1986 De campagne om de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen, loopt uit op een fiasco.
december 1986 Verheviging van de bommencampagne van RARA, met drie aanslagen tegen de Makro. De Makro trekt zich hierop in januari terug uit Zuid-Afrika.
december 1987 De Politieke Vleugel van de Kraakbeweging (PVK) brengt Parels voor de Zwijnen uit, een rapport over het verval en verraad binnen de actiebeweging in Nederland.
1 april 1988 Verschijning laatste Bluf!.
april 1988 Na een mislukte aanslag in Schiedam in januari '88, worden acht actievoerders gearresteerd op beschuldiging van deelname aan RARA. Zeven hiervan worden korte tijd later weer vrijgelaten.
2 november 1988 Onderlinge veldslag tussen de PVK en rest van de beweging. De PVK wordt definitief buiten spel gezet.
19-21 april 1989 Spektakelblokkade van Shell in Amsterdam.
juli 1993 Laatste aanslag van RARA.

[9] Tegen de stroom in

1 januari 1987 Door de inwerkingtreding van de Leegstandwet kunnen krakers anoniem gedagvaard worden.
19 januari 1987 Ontruiming 'MariŽnburcht' in Nijmegen. Naar aanleiding van de aangebrachte vernielingen worden enkele weken krakers gearresteerd en uiteindelijk veroordeeld op grond van artikel 140 (deelname aan een criminele organisatie).
18 juli 1988 Ontruiming woonwerkpanden aan de Conradstraat.
20 november 1989    Kraakbarricades in Amsterdam bij de ontruiming van twee panden in de Tesselschadestraat.
26 mei 1990 In Groningen provoceren krakers de ontruiming van het Wolters-Noordhoff Complex. Na enkele gewelddadige uitbarstingen geven ze zich een dag later over.
juli 1994 Het deel van de Huisvestingswet treedt in werking waarin het kraken van panden die korter dan een jaar leegstaan, strafbaar wordt gesteld.
juni 1996 Oplevering van het laatste pand dat met behulp van de 'HAT-regeling' is aangekocht en verbouwd.
juni 1997 Protesten tegen de Eurotop in Amsterdam; meer dan 700 arrestanten worden op grond van artikel 140 gearresteerd. Later worden alle aanklachten ingetrokken.
voorjaar 1999 Kraak van de eerste gebouwen die zijn verlaten in verband met de aanleg van de Betuwelijn door GroenFront!.
juni 1999 Uitgave van de gemeentelijke notitie Een complete stad swingt, waarmee het 'broedplaatsenbeleid' wordt opgestart.
29 december 1999     Aankoop van het in 1978 gekraakte pand 'Hotel Bosch' in Arnhem.
31 oktober 2000 Laatste grote kraakbarricades in Amsterdam bij de ontruiming van de Kalenderpanden.

<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>