Tijdschrift

voor

Sociale

Geschiedenis


26e jaargang 2000, nummer 2

 

Artikelen

Bert Van Elsacker  'Secretelijck opgegeten' of 'ongeruste geesten'? De politieke participatie van het bestuur van het Antwerpse meerseniersambacht in de zeventiende eeuw

Leo Lucassen Tussen perceptie en praktijk: het beleid van de Nederlandse vreemdelingenpolitie tegenover buitenlandse dienstbodes (1920-1940)

Cor G.W.P. van der Heijden De pandjesbaas als kop van Jut. De Tilburgse huiseigenaren aan het begin van de twintigste eeuw

Recensies

Kroniek

Personalia

Abstracts


Abstracts

Bert Van Elsacker The political participation of the board of the retailer's guild in seventeenth-century Antwerp
Textile traders accounted for nearly half of the deans of the retailer's guild. A considerable number of them were wealthy and had ties with the aldermen. Their guild membership excluded them from being chosen as aldermen themselves. The same regulation applied for the office of district representative. Nevertheless, on average eight percent of these offices were filled by board members of the guild in function between 1626 and 1670: a clear sign of their interest in political participation. In the course of a number of political and juridical conflicts with the burgomasters and aldermen, the board sided with the hierarchically subordinate 'lower guilds'. The latter had gained a large following by means of a populistic and egalitarian rhetoric, similar to the German urban 'civic republicanism'. Initially, the authorities were incapable of opposing the demands of the united guilds. In 1659 however, an army was sent to Antwerp as a result of a major revolt. The formal political participation of the guilds was cut short. Nonetheless, there are many indications that their influence remained great.

Cor G.W.P. van der Heijden Blaming the rack-rent landlord. House owners in Tilburg around 1900
Dutch historians have shown little interest in the subject of housing. In novels and political cartoons, an unfavourable image of the landlord has been created. The landlord is seen as powerful and merciless person, the proto-type of a capitalist with just one goal: making money. When analysing a group of landlords in Tilburg, very little was found tot justify this image. The landlords were mostly shopkeepers, small traders and artisans. Furthermore, the scale of exploiting tenements was modest: most of the landlords rented out only a few houses. Often they lived in the neighbourhood of their tenements.

Leo Lucassen Between perception and practice: the policy of the Dutch aliens police towards alien servants (1920-1940)
The social history of policing in the Netherlands is still in its infancy and the same holds true for the policy of the police towards aliens. In this paper an attempt is made to shed some light on the attitude of the aliens police in Dutch towns towards (mainly German) female servants. Notwithstanding the 'administrative' power the police was able to exert over aliens from 1918 onwards, the police was quite reserved when Dutch employers filed complaints. By combining in depth analyses of the files kept by the Leiden police with numbers on expulsions of female servants from various Dutch towns, it is argued that in contrast to the general image, the police in most Dutch cities did not take a purely repressive stand, or expelled these women without much ado. Many domestic servants may have regarded the police as repressive. In practice, however, at least the Leiden police showed a remarkable consideration, motivated by a mix of paternalism and open eye for the ambiguous and vulnerable position of these women.

Terug naar overzicht van artikelen in dit nummer


Personalia

Bert Van Elsacker (1974) studeerde geschiedenis van de Nieuwe Tijd (Vrije Universiteit Brussel) en literatuurwetenschappen (interuniversitair postgraduaat). Zijn voornaamste interesses zijn de politieke en culturele geschiedenis van de zeventiende eeuwen de verbanden tussen geschiedschrijving en literatuurwetenschap.

Leo Lucassen (1959) promoveerde in 1990 op een proefschrift over de geschiedenis van zigeuners in Nederland. Sinds 1998 werkt hij als NWO-pionier bij de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA aan een historisch onderzoek naar het vestigingsproces van immigranten in Nederland (1860-1960). Voor meer informatie over dit project raadplege men de website: www.hum.uva.nl/pion-imm.

Cor van der Heijden (1957) studeerde geschiedenis in Tilburg en Utrecht; promoveerde in 1995 op een proefschrift over de zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg (Het heeft niet willen groeien). Hij publiceerde (onder andere in dit tijdschrift) over de drinkwatervoorziening in Tilburg en over de landbouw op het Brabantse platteland. Hij is sinds 1981 werkzaam als docent geschiedenis en aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs.


Terug naar artikelen overzicht van dit nummer

Terug naar overzicht van het TvSG per nummer

Home