Tijdschrift

voor

Sociale

Geschiedenis


Inhoud jaargang 26 (2000) (Alfabetisch)

Redactie:
Marlou Schrover (redactiesecretaris), Harald Deceulaer, Rudolf Dekker, Gitta Deneckere,Francisca de Haan, Frank Huisman, Ad Knotter, Leo Lucassen, Anton Schuurman

 

Artikelen
Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Otto’s horloge: Verlichting, deugd en tijd in de achttiende eeuw 1

Margaret Chotkowski, ‘Baby’s kunnen we niet huisvesten, moeden en kind willen we niet scheiden.’ De rekrutering door Nederland van vrouwelijke arbeidskrachten uit Joegoslavië, 1966-1979 76

Annemarie Cottaar Een oosterse stad in het westen. Etnisch-culinaire pioniers in Den Haag 261

Christine Delhaye, De geschiedenis van de consumptieve cultuur en de individualisering van de vrouwelijke identiteit, Nederland, 1880-1920. Een Foucauldiaanse benadering 263

Gita Deneckere, Sociale geschiedenis, het einde van de ideologie en de terugkeer van de bezieling. Een essay met de focus op het onderzoek naar collectieve actie in de jaren 1990 239

Isabelle Devos, Te jong om te sterven. De levenskansen van meisjes in België omstreeks 1900 55

Bert van Elsacker, ‘Secretelijk opgegeten’ of ‘ongeruste geesten’? De politieke participatie van het bestuur van het Antwerpse meerseniersambacht in de zeventiende eeuw 129

Cor. G.W.P. van der Heijden, De pandjesbaas als kop van Jut. De Tilburgse huiseigenaren aan het begin van de twintigste eeuw 190

Jan Kok, Transities en trajecten. De levensloopbenadering in de sociale geschiedenis 309

Pim Kooi en Paul van de Laar Migratie en Nederlandse steden (1800-2000) 245

Leo Lucassen, Tussen perceptie en praktijk. Het beleid van de Nederlandse vreemdelingenpolitie tegenover buitenlandse dienstbodes (1920-1940) 164

Leo Lucassen en Wim Willems: Lokale geschiedenis in beweging: een inleiding op het themanummer: Op weg naar de stad. Over de integratie van migratie- en stadsgeschiedenis 237

Geertje Mak Verschil als uitgangspunt. Een inbreng van vrouwenstudies op het terrein van (lokale) migratiegeschiedenis 343

Marlou Schrover Potverkopers, vijlenkappers, winkeliers en stukadoors. Nichevorming onder Duitse migranten in de negentiende-eeuwse stad Utrecht 281

Dorothée Sturkenboom, Gespleten beschavingsteksten. Leven op de milimeter als methode voor de sociale geschiedenis 289

Frank Suurenbroek Friezen in Amsterdam. Groepsvorming onder binnenlandse migranten aan het einde van de negentiende eeuw 325

Oscar Westers, Over eenvoudscultus, mode en hoogdravendheid. Rederijkerskamers en Nutsdepartementen in de negentiende eeuw 25

Rolf van der Woude Stad en migratie, migranten en hun stad. De wisselwerking tussen migratie en stedelijke ontwikkeling: Leeuwarden 1850-1914 306

Buitenlandse tijdschriften

Lex Heerman van Voss, buitenlandse tijdschriften 101

 

Kroniek 123, 230, 330, 370

 

Literatuuroverzicht

Aerts, Remieg, Herman de Liagre Böhl, Piet de Rooy & Henk te Velde, Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Georgi Verbeeck) 367

Berghuis, Corrie K., Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956 (Annette van Rijn) 121

Bie, R. van der, en P. Dehning (ed.), Nationaal goed. Feiten en cijfers over onze samenleving ca. 1800-1999 (Nico Randeraad) 223

Dekker, Rudolf, Lachen in de Gouden eeuw. Een geschiedenis van de Nederlandse humor (Jenneke de Jong) 222

Erwich, B., en J.G.S.J. van Maarseveen (ed.), Een eeuw statieken. Historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiële statistieken in de twintigste eeuw (Nico Randeraad) 223

Gerding, M.A.W. (eindredactie), E.H. Karel en G.E. de Vries, Van turfstrooisel tot actieve kool. De ontwikkeling van de veenverwerkende industrie (Jeoffrey van Woensel) 220

Haag J., en A. van der Horst (eds.), Guide to the international archives and collections at the IISH Amsterdam (Daisy E. Devreese) 220

Haan, Francisca de, Gender and the politics of office work. The Netherlands 1860-1940 (Hettie Pot) 217

Jongste, Jan de, Juliette Roding en Boukje Thijs (ed.), Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd (Rudolf Dekker) 365

Lourens, Piet, en Jan Lucassen, Arbeidswanderung und berufliche Spezialisierung. Die lippische Ziegler im 18. Un 19. Jahrhundert (Marlou Schrover) 226

Lucassen, Jan, en Leo Lucassen (eds.) Migration, migration history, history. Old paradigms and new perspectives (Ronald Rommes) 117

Maarseveen, J.G.S.J. van, en R. Schreijnders (ed.), Welgeteld een eeuw (Nico Randeraad) 223

Oberpenning, Hannalore, Migration und Fernhandel in ‘Tödden-system’. Wanderhandler aus dem nördlichen Münsterland im mittleren und nördlichen Europa des 18 und 19. Jahrhunderts (Marlou Schrover) 226

Pasture, Patrick, Histoire du syndicalisme chrétien international. La difficle recherche d’une troisième voie (Bert Altena) 363

Priester, Peter R., Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1900 (Richard F.J. Paping) 215

Rousseaux, Xavier, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (eds.), Révolutions et justice pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales, 1780-1830/ Revolution and criminal justice. French models and national traditions, 1780-1830 (Pieter Spierenburg) 366

Rutten W.J.M.J., e.a. (eds.), Regionale geschiedenis zonder grenzen. Opstellen aangeboden aan prof. Dr. J.C.G.M. Jansen (Jeoffrey van Woensel) 221

Scott, James C., Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition have failed (Leo Lucassen) 115

Scott, Tom (ed.), The peasantries of Europe from the fourteenth to the eighteenth centuries (Anton Schuurman) 227

Sluyterman, Keetie, Joost Dankers, Jos van der Linden en Jan Luiten van Zanden, Het coöperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 (Guy Vanthemsche) 118

 


Terug naar de top

Terug naar overzicht van vorige  nummers en jaargangen

Home