Tijdschrift

voor

Sociale

Geschiedenis


Inhoud jaargang 27 (2001)

Redactie:

Marlou Schrover (redactiesecretaris) , Harald Deceulaer, RudolfDekker, Gita Deneckere Francisca de Haan, Frank Huisman, Ad Knotter, Leo Lucassen, Anton Schuurman.

Artikelen

Petra J.E.M. van Dam, De Hollandse konijnentuin. De vorming van een kunstmatig ecosysteem in de duinen 1300-1600

Jo Defenne, De schuld van het toeval. De Belgische Wet op de arbeidsongevallen 1903) als een breekpunt in het parlementaire sociale denken

Jan Hein Furnťe, Beschaafd vertier. Standen, sekse en de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag, 1850-1890

Manon van der Heijden, Misdrijf en zonde. Sociale controle van huwelijksgedrag in Holland tijdens de Vroegmoderne Tijd

Coen Helderman, De Kamers van Arbeid 1897-1922. Een mislukte poging tot bedrijfsorganisatie

FranÁois Hendrickx, Een onzichtbare grens? Hajnals Europese huwelijkspatroon in Taiwan en Nederland 1830-1945

Edwin Horlings en Jan-Pieter Smits, De welzijnseffecten van economische groei in Nederland 1800-.2000

M. Kaghelland en R Vanderstraeten, De watersnood van 1825: Gods roede over Nederland? Een cultuurhistorische studie van AS. Thelwalls Christelijke opwekking

Paul M.M. Kiep Nieuwe tendensen in het onderzoek van het N.W. Posthumus Instituut - de Nederlandse onderzoekschool voor economische en sociale geschiedenis

Madelon van Luijk, Devote vrouwen tijdens de tweede religieuze vrouwenbeweging in de laatmiddeleeuwse Noordelijke Nederlanden

Bert De Munck, Medische praktijken. Conflicten rond competentie in de Antwerpse medische sector in de zeventiende en achttiende eeuw

Liesbet Nys, Groene toverdrank of gebottelde epilepsie? Absint in BelgiŽ omstreeks 1900

Fans van Poppel en Aart C. Liefbroer; Leeftijdsverschillen tussen huwelijkspartners. Een interpretatie van veranderingen en verschillen in de negentiende en twintigste eeuw

Anton Schuurman, Globalisering en geschiedenis

Loes van der Valk, Gilden, gildenbussen en vrijwillige contracten. De ontwikkeling van de verzekeringsmarkt 1780-1850

Wim Vandenbuscche, Verbinden, verdelen en overheersen. Taal, identiteit en macht in de negentiende eeuw. Brugge als casus

Frederik Verieysen, 'Pretense ConfrerieŽn'? Devotie als communicatie in de Antwerpse corporatieve wereld na 1585

Erik van der Vleuten, Op het spoor van de Nederlandse netwerkmaatschappij. Transformaties in techniek, maatschappij en natuur in de twintigste eeuw

Buitenlandse tijdschriften

Lex Heennan van Voss

Kroniek

Literatuuroverzicht

Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (lneke Secker)

BJ.P. van Bavel, Transitie en continuÔteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijk gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300-1570 (Johan Kamermans)

Peter Blickk, (ed.) Resistance, representation, and community (Thomas Poell)

Wayne tŤ Brake, Shaping history: ordinary people in European politics, 1500-1700 (Thomas Poell)

Jenneke Christiaens, De geboorte van de jeugddelinquent (BelgiŽ 1830-1930) (Chris Leonards)

HJ. Dokter, F: Verhage en JM. w: Binneveld, Een onbelicht verleden. De tewerkstelling van medische studenten in nazi-Duitsland (1943-1945) (Leo van Bergen)

M. Duijvendak (ed.), De geschiedschrijving van de provincie Groningen in de twintigste eeuw (Erwin H. Karel)

P.C. Emmer; De Nederlandse slavenhandel, 1500-1850 (Joos Vermeulen)

J Frieswijk, A.H. Huussenjr., l:B. KuiperenjA. Mol (eds), Fryslan, staat en macht 1450-1650 (Richard FJ. Paping)

Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630) (Jan Willem Veluwenkamp)

Maria Grever en Berteke Waaldijk, Feministische openbaarheid. De nationale ten- toonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 (Marian van der Klein)

MichaelJansen, De industriŽle ontwikkeling in Nederland 1800-1850 (Rienk Vermij) G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs tussen 1815 en 1940 (PJ. Knegtmans)

Len de Klerk, 'Mooi werk', Geschiedenis van de Maatschappij voor Volkswoningen, Rotterdam 1909-1999 (Jan van den Noort)

Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt m. m. v. Eveline Koolhaas-Grosfeld, 1800. Blauwdruk- ken voor een samenleving (Rudolf Dekker)

J‹1gen Kocka, Industrial culture and bourgeois society. Business, labour and bureaucracy in modem Germany (Maarten Duijvendak)

uuc Kooijmans, Liefde in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (RudolfDekker)

Josť de Kruijf Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw (Boudien de Vries)

Joep Leersen, Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets (Thomas Poell)

Bibi Panhuysen, Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800) (Willem de Blťcourt)

P. Pasture en J Verberckmoes (eds.), Working-class internationalism and the appeal of national identity. Historical debates and current perspectives on Western Europe (Thomas Poell)

HettiePott-Buteren Kea Tijdens (eds.), Vrouwen. Leven en werk in de twintigste eeuw (Maarten Duijvendak)

Wolfgang Reinhard (ed.), Power elites and state building (Thomas Poell)

Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt: eine vergleichende Verfassungs- geschichte Europas von den Anfaengen bis zur Gegenwart (Thomas Poell)

Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Leo van Bergen)

Sjaak van der Velden, Stakingen in Nederland. Arbeiderstrijd 1830-1995 (Henk Wals)

Maurits De Vroede, Meesters en meesteressen. Een sociale geschiedenis van de leer- krachten lager onderwijs in BelgiŽ (Bert De Munck)

Jori Zijlmans, Vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Verenigingsvormen van het informele culturele leven te Rotterdam Ueroen Blaak)


Terug naar de top

Terug naar overzicht van vorige  nummers en jaargangen

Home