Tijdschrift

voor

Sociale

Geschiedenis


Inhoud jaargang 28 (2002)

Redactie

Marlou Schrover (redactiesecretaris), Harald Deceulear, Rudolf Dekker, Gita Deneckere, Francisca de Haan, Frank Huisman, Ad Knotter, Leo Lucassen, Anton Schuurman, Judith Thissen

Artikelen

Bas van Bavel en Leo Lucassen, Een differentiële grens. Over de integratie van de Middeleeuwen in de economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen (inleiding op het themanummer: ‘Lange lijnen, fraaie vergezichten. Middeleeuwse perspectieven voor de sociale en economische geschiedenis)

129

Marja Berendsen en Anneke van Otterloo, Het ‘gezinslaboratorium’. De betwiste keuken en de wording van de moderne ‘huisvrouw’

301

Liesbeth Bervoets en Ruth Oldenziel, Vrouwenorganisaties als producenten van consumptie en burgerschap 1880-1980

273

Willem de Blécourt, Volkskunde in verwarring. Besprekingsartikel

81

Adri A. Albert de la Bruhèze en Onno de Wit, De productie van consumptie. De bemiddeling van productie en consumptie en de ontwikkeling van de consumptiesamenleving in Nederland in de twintigste eeuw (inleiding op het themanummer: De productie van consumptie)

257

Petra van Dam, Het onderaardse bos. Chronologische afbakeningen in de ecologische geschiedenis

175

Harald Deceulaer, De breigoedsector in de Zuidelijke Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw: tussen consumptie, politiek, gender en technologie.

1

Harald Deceulear, Consumptie en distributie van kleding tussen stad en platteland. Drie regionale patronen in de Zuidelijke Nederlanden (zestiende-achttiende eeuw)

439

Jan Dumolyn, Investeren in sociaal kapitaal. Netwerken en sociale transacties van Bourgondische ambtenaren

417

Patricia Van den Eeckhout, Eten en gegeten worden. Historici en consumptiegeschiedenis in België

373

Stefie Herman, De grenzen van seksueel geweld. Schuld en schande in Vlaanderen tijdens de negentiende eeuw.

57

Gijs Mom, Peter Staal, Johan Schot, De beschaving van het gemotoriseerde avontuur. ANWB en KNAC als wegbereiders bij de inburgering van de auto in Nederland

323

Marco Mostert, Lezen, schrijven en geletterdheid. Communicatie, verschriftelijking en de sociale geschiedenis van de Middeleeuwen

203

Robert Stein, Nationale identiteiten in de Late Middeleeuwen. Een verkenning

222

Erik Thoen, Transitie en economische ontwikkeling in de Nederlanden met de nadruk op de agrarische maatschappij

147

 

Onno de Wit en Adri A. Albert de la Bruhèze, Bedrijfsmatige bemiddeling. Philips en Unilever en de marketing van radio’s, televisies en snacks in Nederland in de twintigste eeuw

347

Koen Wouters, De invloed van verwantschap op de machtsstrijd binnen de Antwerpse politieke elite (1520-1555)

29

Literatuuroverzicht

Gerrie Andela, Kneedbaar landschap, kneedbaar volk. De heroïsche jaren van de ruilverkaveling in Nederland (Erwin H. Karel)

99

Nina d’Aubigny, Niet zo erg Hollands’. Dagboek van een reis naar Nederland (1790-1791) Editie Helen Metzelaar (Manon van der Heijden)

109

Arianne Baggerman, Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en zoon, 1745-1823 (Dick van Lente)

119

David Baute, Cort relaas sedert den jare 1609. De avonturen van een Zeeuws koopman in Spanje tijden de Tachtigjarige Oorlog Editie Robert Kuiper (Manon van der Heijden)

109

Bas J.P. van Bavel en Erik Thoen (eds.), Land productivity and agrosystems in the North Sea area (Middle Ages – 20th century) Elements for comparison (Paul Brusse)

247

Jerry H. Bentley en Herbert F. Ziegler, Traditions and encounters. A global perspective on the past (Fred Spier)

503

Willem de Blécourt, Ronald Hutton en Jean la Fontaine, Witchcraft and Magic in Europe. The Twentieth Century [History of Witchcraft and Magic in Europe vol. 6] (Marijke Gijswijt-Hofstra)

485

Cora Boele e.a. (eds.), Een eeuw Rotterdam. 101 fragmenten uit de 20ste eeuw (Wilma Straathof)

121

Dennis Bos, Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894 (Ad Knotter)

104

Andrie de Bruim en Cok de Bruin, Zoekend naar zekerheid in het Groene Hart. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid 1825-2000 (Karel-Peter Companje)

106

J. de Bruijn en P.E. Werkman, Van tuindersknecht tot onderkoning. Biografie van Marinus Ruppert (Arno Bornebroek)

123

Mehmet Bulut, Ottoman-Dutch economic relations in the early modern period 1571-1699 (Jan Willem Veluwekamp)

501

K.P. Companje (ed.). Jaarboek HiZ 1999. Ziekenfondsen en arbeidsbeweging van Amsterdam tot West-Europa (W. Annard)

108

Isabella Devos en Liam Kennedy (eds.) Marriage and rural economy. Western Europe since 1400 (Paul Brusse)

247

B.P.M. Dongelmans, P.G. Hofijzer en O.S. Lankhorst (eds.), Boekverkopers van Europa. Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier (Jeroen Salman)

470

Clara Cornelia van Eijck, Mijn waarde vriendin. Een Gents journaal (1790-1791) Editie: Joost Rosendaal (Manon van der Heijden)

109

Corrie van Eijl, Lex Heerma van Voss en Piet de Rooy eds., Sociaal Nederland. Contouren van de twintigste eeuw (Herman de Liagre Böhl)

507

Henk Flap en Marnix Croes eds., Wat toeval leek te zijn, maar niet was. De organisatie van de jodenvervolging in Nederland (Dienke Hondius)

497

Jaarboek 1999 Nederlands Openluchtmuseum (Hester Dibbits)

112

Annelies de Jeu, ‘’t Spoor der dichteressen’. Netwerken van publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750) (Arjan van Dixhoorn)

500

H.J. de Jong, De Nederlandse industrie 1913-1965. Een vergelijkende analyse op basis van de productiestatistieken (Rienk Vermij)

499

Johan Joor, De adelaar en het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813) (Maarten van Boven)

482

Patricia Kelly Hall e.a. (eds.), Handbook of international micordata for population research (Jan Kok)

111

Els M. Jacobs, Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw (Jan Willem Veluwenkamp)

506

Johan A. Kamermans, Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit (Harm Nijboer)

469

A.H.M. Kerkhoff, Raadsbesluiten als remedie. Openbare gezondheidszorg in Zwolle en de regio IJssel-Vecht 1900-1995 (Leo van Bergen)

495

Onno Kleefkens, Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij (Erik Nijhof)

481

Paul Th. Kok, Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930 (Ad Knotter)

487

P. Kooij e.a. (eds), De actualiteit van de agrarische geschiedenis (Cor van der Heijden)

101

Pim Kooij en Vincent Sleebe eds., Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000 (Henk van Dijk)

479

Albert L. Kort, Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland, 1850-1940(Ad Knotter)

487

Claire Langhamer, Women’s leisure in England 1920-1960 [Studies in popular culture] (Christine Delhaye)

475

Geertje Mak, Sporen van verplaatsing. Honderd jaar nieuwkomers in Overijssel (Leen Beyers)

114

Hans Marks, Knechten knechten. De ervaring en verbeelding van sociale ongelijkheid in de baksteenindustrie, 1920-1970 (Erik Nijhof)

494

Jan Meilof, Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959 (Johan Frieswijk)

473

 

Jan Bastiaan Molewater, ‘Hoe zal het met mij afloopen’, Het studentendagboek 1833-1835 van Jan Bastiaan Molewater (Manon van der Heijden)

109

J.P. van Niekerk, The development of the principal of insurance law in the Netherlands from 1500 to 1800 (H.L.J. Looijesteijn)

471

The Diary of Elizabeth Richards (1798-1825). From the Westford Rebellion in Ireland to Family life in the Netherlands Editie: Marie de Jong-IJsselstein (Manon van der Heijden)

109

Ruth Oldenziel, Making technology masculine. Men, women and modern machines in America 1870-1945 (Dick van Lente)

97

Rogier Overman, Studenten op spreekuur. Zestig jaar zorg voor studenten door het Bureau Studentenartsen / Huisartsen Oude Turfmarkt van de Universiteit van Amsterdam 1938-1998 (P.A.J. Caljé)

492

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak, 's-Hertogenbosch 1770-1820 (Harald Deceulaer)

490

Tine de Rijck en Griet van Meulder, De ereburgers. Een sociale geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers (Loek Kreukels)

508

Pamela Sharpe ed., Women, gender and labour migration. Historical and global perspectives (Leo Lucassen)

477

Kees Smit, Pieter Langendijk (Adèle Nieuweboer)

116

Hermanus Verbeeck, Memoriaal ofte mijn levensraijsinghe (Manon van der Heijden)

109

C. Vlas, Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene kruis 1901-1980 (Vincent Tassenaar)

504

Ingrid van der Vlis, Leven in armoede. Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw (Ad Knotter)

487

Carel de Vos van Steenwijk, Een grand tour naar de nieuwe republiek: journaal van een reis door Amerika 1783-1784 Editie: Wayne te Bake (Manon van der Heijden)

109

Maurits de Vroede, Meesters en meesteressen. Een sociale geschiedenis van de leerkrachten lager onderwijs in België, Deel II: de Franse tijd (Bert de Munck)

484

Hilde van Wijngaarden, Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle, 1650-1700 (Ad Knotter)

487

Huib J. Zuidervaart, Van ‘Konstgenoten’ en hemelse fenomenen. Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw (M. van Hoorn)

118


Terug naar de top

Terug naar overzicht van vorige  nummers en jaargangen

Home