Tijdschrift

voor

Sociale

Geschiedenis


 

22e jaargang 1996, nummer 1

Artikelen

Dini M. Helmers Huyskrakeelen, verregaande mishandelingen, malicieuse desertie en schandelijke conversatie. Scheiden in Amsterdam in de tweede helft van de achttiende eeuw 1

J.J.A. de Beer Levensstandaard in Nederland. Voeding en gezondheid in de eerste helft van de negentiende eeuw 24

Debat

Jan Luiten van Zanden Is het handelskapitalisme een aparte theorie waard? 53

Ad Knotter Parasitaire en dynamische elementen in het handelskapitalisme 65

Besprekingsartikel

Alvin Finkel Changing the story: Gender enters the history of the Welfare State 67

 

22e jaargang 1996, nummer 2

Artikelen

Annemieke van Drenth Vrouwelijke zorg om het wonen. Woninginspectrices bij Philips en de gemeente Eindhoven in het Interbellum 113

Leo Lucassen en Boudien de Vries Leiden als middelpunt van een Westeuropees textiel-migratiesysteem, 1586-1650 138

Debat

Anton Schuurman Mensen maken verschil. Sociale theorie, historische sociologie en geschiedenis 168

Besprekingsartikel

Gert Hekma Snoeien in een wildernis van vormen. Een historiografisch overzicht van de geschiedenis van homoseksualiteit 205

 

22e jaargang 1996, nummer 3

Artikelen

Adri P. van Vliet Zeevarenden op de vissersvloot, 1580-1650 241

Debat

Marc Jacobs Actornetwerk. Geschiedenis, sociale wetenschappen. De nieuwe Annales en het werk van Boltanski en Thévenot: een (re)viewartikel 260

Gabriël van den Brink Van integrale naar differentiële geschiedenis? Overwegingen bij een (te) groots opgezet project 290

Pim Kooij en Maarten Duijvendak If all the world were Woensel 313

Jan de Vries en Ad van der Woude De volkshuishouding van de Republiek in haar Europese context 319

Besprekingsartikel

Chris Quispel 'Amerikaanse toestanden' in Nederland? Het debat over de onderklasse-problematiek 327

 

22e jaargang 1996, nummer 4

Themanummer: Armenzorg en liefdadigheid in de vroegmoderne tijd

onder gastredactie van Marco H.D. van Leeuwen en Anton Schuurman

Artikelen

Marco H.D. van Leeuwen en Anton Schuurman Groepsdwang of Liefdegift. Armenzorg en liefdadigheid in de vroegmoderne

tijd 369

Joke Spaans De gift aan de armen in Friese steden in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, toegelicht aan het voorbeeld Sneek 375

Ingrid van der Vlis 'Hebben wij niet schade genoech geleeden?' Zeventiende-eeuwse Delftenaren over armenzorgbelasting 394

Marco H.D. van Leeuwen Liefdadige giften in Amsterdam tijdens de achttiende eeuw 417

Anne McCants Nederlands republikanisme en de politiek van liefdadigheid 443

Debat

Dik van Arkel Valse zekerheid. Over Daniel Goldhagens Hitlers gewillige beulen 456

P.H.H. Vries Gewone mensen, gewone Duitsers en massamoordenaars. Opmerkingen naar aanleiding van Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers gewillige beulen 470


Terug naar overzicht van vorige nummers en jaargangen

Home