Tijdschrift

voor

Sociale

Geschiedenis


 

Inhoud jaargang 24 (1998) (Alfabetisch)

Artikelen

Bert Altena Socialisme in de marge. Arbeiders, arbeiders-beweging, socialisme en verzuiling in Noord-Brabant 56

Willem van den Berg, Marco H.D. van Leeuwen en Clé Lesger Residentiële segregatie in Hollandse steden.Theorie, methodologie en empirische bevindingen voor Alkmaar en Amsterdam, 16e-19e eeuw 402

Gie van den Berghe Noodzaak en onmogelijkheid om het slachtofferperspectief te verlaten bij de bestudering van de nazi wandaden 159

Paul Consten Geweld in dienst van de koloniale discipline.Een onderzoek naar de afschaffing van de straf van rottingslagen op Java 138

Mieke van Haegendoren en Bart Pluymers Belgisch-Limburgse mijnwerkers in de jaren twintig. Willige slachtoffers van het kapitaal of een `blauwe-maandag compagnie'? 31

Donald Haks Een wereldbeeld uit de `middelmaetigen stant'. De aantekeningen van Lodewijck van der Saan, 1695-1699 113

Barbara Henkes De betekenis van kennis. Vragen bij vreugde van het tellen 437

Ad Knotter Gezinsarmoe-gezinsarbeid. De invloed van de gezinscyclus op de inkomsten van losse (haven)arbeiders in Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw 371

Marco H.D. van Leeuwen - zie Willem van den Berg

Clé Lesger - zie Willem van den Berg

Hans Meijer `Door Ellende Tot Armoe'. De DETA-jongens als kwartiermakers op Nieuw-Guinea (1950-1962) 345

Vincent Sleebe Van vader op zoon, van moeder op dochter? Familienetwerken en culture of poverty in Noord-Groningen 1

 

Literatuuroverzicht

Boom, Piet, Bouwers van de zee. Zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720 (Annette de Wit) 92

Brink, Gabriël van den, De grote overgang. Een lokaal onderzoek naar de modernisering van het bestaan. Woensel, 1670-1920 (Anton Schuurman) 93

Causenbroeck, Bernard van, Herman Vos. Van Vlaams-nationalisme naar socialisme (P. van Hees) 191

Cities and the transmission of cultural volues in the Late Middle Ages and Early Modern Period. Records of the 17th International Colloquium Spa (Anton Schuurman) 88

Dane, Jacques, `De vrucht van Bijbelsche opvoeding'. Populaire leescultuur en opvoeding in protestants-christelijke gezinnen, circa 1880-1940 (Frank Simon) 105

Doorslaer, Rudi, Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België (1925-1940) (J.W. Stutje) 193

Engels, Marie-Christine, Merchants, interlopers, seamen and corsairs. The `Flemish' community in Livorno and Genoa (1615-1635) (Clé Lesger) 180

Eijl, Corrie van, Maandag tolereren we niets meer. Vrouwen, arbeid en vakbeweging, 1945-1990 (Paule Verbruggen) 195

Gelder, Roelof, Het Oost-Indisch avontuur Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800) (Erika Kuijpers) 176

Graaf, Ronald, Oorlog om Holland 1000-1375 (Hanno Brand) 85

Groenveld, Simon, Jeroen J.H. Dekker en Thom R.M. Willemse, Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen (Ingrid van der Vlis) 178

Hart, Marjolein 't, Jan Lucassen en Henk Schmal (red.), Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten door de eeuwen heen (Erika Kuijpers) 176

Hendrix, Harald, Ton Hoenselaars (red.), Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd (Erika Kuijpers) 176

Hoof, Giel van (ed.), met bijdragen van Ton Thelen, Nico Kok en Paul Hermsen, `Tot Het Hemelsch Morgenrood'. Beelden en grepen uit honderd jaar vakbeweging in Helmond 1896-1996 (Erik Nijhof) 104

Houston, R.A., Social Change in the Age of Enlightenment: Edinburgh 1660-1760 (Maarten Prak) 89

Israel, Jonathan I., The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806 (Maarten Prak) 90

Jong, Barbara C. de, Jan Ligthart (1859-1916). Een schoolmeester-pedagoog uit de Schilderswijk (Johan Sturm) 100

Knotter, Ad, Bert Altena en Dirk Damsma (eds.), Labours, social policy, and the welfare state. Papers presented to the ninth British-Dutch conference on labour history (Guy Vanthemsche) 189

Kraaijestein, Martin, Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid (Gerrit van Vegchel) 196

Lamens-Van Malenstein, M.M., Oefening en bespiegeling. Het verloskunde onderwijs van M.S. du Pui (1754-1834) (Tom Nieuwenhuis) 95

Leeuw, Kitty, Kleding in Nederland 1813-1920. Van een traditioneel bepaald kleedpatroon naar een begin van modern kleedgedrag (Patricia van den Eeckhout) 97

Lourens, Piet en Jan Lucassen, Inwoneraantallen van Nederlandse steden, ca. 1300-1800 (Piet van Cruyningen) 199

Luykx, Paul, Pim Slot (eds.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Bernard Kruithof) 197

McCants, Anne E.C., Civic charity in an golden age. Orphan care in early modern Amsterdam (Maarten Prak) 183

Moes, Jaap, Cor Smit, Ed van der Vlist en IJme Woensdregt (red.), In de nieuwe stad. Nieuwkomers in Leiden, 1200-2000 (Erika Kuijpers) 176

Omme, Jeanet van en Annemarie Aalders (red.), Rebels binnen de regels. Het vrouwendispuut Arktos, 1917-1997 (Ulla Jansz) 106

Paping, R.F.J., `Die waardige man'. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs (Jeoffrey van Woensel) 187

Peet, Jan, Herwonnen Levenskracht. Een episode in de geschiedenis van de verzorgingssamenleving. De herstellingsoorden Nieuwenoord, Sonnehaert en Ariënshof, 1938-1992 (Jenneke de Jong) 201

Poelstra, J., `Luiden van een andere beweging'. Huishoudelijke arbeid in Nederland 1840-1920 (P.D. 't Hart) 101

Roodenburg, Herman, Jan Bremmer (eds.), A cultural history of humour. From antiquity to the present day (Rudolf Dekker) 84

Spaans, Joke, Armenzorg in Friesland 1500-1800. Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden: Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen (Hilde van Wijngaarden) 181

Tasman, Coen, Louter kabouter. Kroniek van een beweging 1969-1974 (Katja Noordam) 103

Trompetter, C., Agriculture, proto-industry and Mennonite entrepreneurship. A history of the textile industries in Twente 1600-1815 (Eric Vanhaute) 185

Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, Om de verdeling van de zorg (Karel Velle) 199

Vegchel, Gerrit, De metamorfose van Emmen. Een sociaal-historische analyse van twintig kostbare jaren 1945-1965 (Michiel Gerding) 102


Terug naar de top

Terug naar overzicht van vorige  nummers en jaargangen

Home