Tijdschrift

voor

Sociale

Geschiedenis


Inhoud jaargang 25 (1999) (Alfabetisch)

Redactie:

Anton Schuurman(redactiesecretaris), Rudolf Dekker, Gita Deneckere, Francisca de Haan, Ad Knotter, Leo Lucassen, Peter Scholliers, Marlou Schrover

 

Artikelen

Leen Beyers, Cucina casareccia. Een culinaire kijk op de integratiegeschiedenis van de Atinesi in Tubize vanaf 1947 tot heden 257

Willem de Bécourt, Illegale genezers en neppatiënten. Over de aantrekkingskracht van onorthodoxe vormen van geneeskunde rond 1900 425

Willem de Blécourt, Frank Huisman, en Henk van der Velden, De medische markt in Nederland 361

Arjan van Dixhoorn, `Voorstanden van de vrije wetten'. Burgerbewegingen in Arnhem en de Republiek tussen 1702 en 1707 25

Leo Douw, Schaduwboksen met de Chinese geschiedenis 72

Nathalie Ferket, Zwijgen als vermoord. Vrouwenmishandeling en de juridische positie van de gehuwde vrouw in België in de negentiende eeuw 285

Betty de Hart, Maria Toet en andere verhalen. De nationaliteit van de gehuwde vrouw en de constructie van de natiestaat 183

Klasien Horstman, Om het beheer van de arbeidsongeschiktheid. Het politieke debat over de Ongevallenwet en het wel en wee van een medische markt 383

Frank Huisman, Van bedreiging tot bondgenoot. De transformatie van de farmaceutische industrie in Nederland, 1880-1940 443

Frank Huisman - zie Willem de Blécourt

Richard van Leeuwen, Landes en het Midden-Oosten 72

Leo Lucassen, `Een waardevol en onmisbaar boek'? Discussie-dossier over het boek `The wealth and poverty of nations' van David Landes 55

Gijsbert Oonk, De armoede van Landes over de rijkdom van India 78

Willemijn Ruberg, `Je n' écris qu'en veu de m'amuser.' Over sekseverschillen in negentiende-eeuwse autobiografieën en dagboeken 157

Margreet Schrevel, `Romy Schneider' en `Stalina' samen in een club. De communistische kinderorganisatie Uilenspiegelclub, 1953-1964 1

Yves Segers, De huishuren in België, 1800-1920. Constructie en analyse van een nationale huurprijsindex 207

Griet Van Meulder, Harde strijd om en van de 'wilde' mijnwerker. Conflicten in Belgisch-Limburg omstreeks 1930 305

Henk van der Velden, Groot of klein: de opbouw van het Nederlands ziekenhuiswezen, 1890-1950 407

Henk van der Velden - zie Willem de Blécourt

Boudien de Vries, De roman Lidewijde en de burgerlijke leescultuur. Lezers en leesgezelschappen in de negentiende eeuw 129

P.H.H. Vries, De kracht en zwakte van David Landes. Vijftien stellingen bij diens `The wealth and poverty of nations' 59

 

Buitenlandse tijdschriften

Lex Heerma van Voss, Buitenlandse tijdschriften 87, 331

 

Kroniek 123, 250, 353 en 493

 

Literatuuroverzicht

Voorlopers en dwarsliggers. Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, 2 (1988) (Patrick Pasture) 490

Alexander, Carl, en Serge Gutwirth (eds.), Tegenspraak-cahier. Te gek voor recht? (Martin Gebraad) 243

Bornebroek, Arno, Gids van de archieven van de chiristelijke vakbeweging in Nederland (Patrick Pasture) 490

Brewer, John, The pleasures of the imagination. English culture in the eighteenth century (Henk Gras) 346

Cottaar, Annemarie, Ik had een neef in Den Haag. Nieuwkomers in de twintigste eeuw (Marlou Schrover) 103

Crossick, Geoffrey, en Heinz-Gerhard Haupt, The petite bourgeoisie in Europe, 1780-1914. Enterprise, family and independence (Thimo de Nijs) 109

Dekker, J.C., Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limbrug, 1892-1950. Overleven door samenwerking en modernisering. Een mentaliteitsstudie (Margreet van der Burg) 244

Deneckere, Gita, Sire, het volk mort. Sociaal protest in België, 1831-1918 (Marjolein 't Hart) 484

Derks, Marjet, Joséeijt, en Marit Monteiro (eds.), Sterven voor de wereld.Een religieus ideaal in meervoud (Hillie van de Streek) 246

Dijstelberge, Paul, en Leo Noordegraaf, Plague en print in the Netherlands. A short-title catalogue of publications in the University Library of Amsterdam (Karin Heij) 121

Dumolyn, Jan, De Brugse opstand van 1436-1438 (Remi van Schaïk) 233

Eijt, José, Zorgen in Gods naam.Ursulinen van Bergen, 1898-1998 (Hillie van de Streek) 246

Gijswijt-Hogstra, Marijke, en Roy Porter (eds.), Cultures of psychiatry and mental health care in postwar Britain and the Netherlands (Jessica Slijkhuis) 247

Graver, A.B., H.D. Tjalsma, en P.K. Doorn (eds.), Data historica. A guide to electronic resources for historians compiled by the Netherlands Histrocial Data Archive (Angelie Sens) 351

Harst, Gerard van der, en Leo Lucassen, Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad, 1918-1955 (Marlou Schrover) 103

Heijden, Manon van der, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1550-1700 (Dini Helmers) 106

Janssens, Paul, De evolutie van de Belgische adel sinds de late Middeleeuwen (Verstegen, S.W.) 343

Jensma, Goffe, Het rode tasje van Saverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de negentiende eeuw (Otto S. Knottnerus) 111

Kalb, Don, Expanding class. Power and everyday politics in industrial communities. The Netherlands, 1850-1950 (Annemieke van Drenth) 241

Kalmthout, A.B.G.M., Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914 (Jenny Reynaerts) 115

Kloek, E., C. Peters Sengers, en E. Thobé (eds.), Vrouwen en kunst in de Republiek. Een overzicht (Jenny Reynaerts) 121

Laar, Paul van de, Thimo de Nijs, Johan Okkema, en Albert Oosthoek (eds.), Vier eeuwen migratie. Bestemming Rotterdam (Marlou Schrover) 103

Legêne, Susan, De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme (Dineke Stam) 349

Lis, C.,en H. Soly, Werelden van verschil.Ambachtsgilden in de Lage Landen (Wantje Fritchy) 237

Mandemakers, Kees, HBS en Gymnasium. Ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en schoolprestaties. Nederland, circa 1800-1968 (Hans Knippenberg) 117

Mandemakers, Kees, en Jan Kok, HSN Data set Utrecht (Marleen van den Hoven) 351

Meeuwen, Jos van, Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht, 1897-1929 (Patrick Pasture) 487

Ogilvie, Sheilagh C., State corporatism and proto-industry. The Württembert Black Forest, 1580-1797 (François Hendrickx) 234

Otto, André, Het ruisen van de tijd. Over de Theoretische Geschiedenis van Jan Romein (Jan Art) 481

Peet, J.M., L.J. Altena, en C.H. Wiedijk (eds.), Honder jaar sociaal, 1891-1991. Teksten uit honderd jaar sociale beweging en sociaal denken in Nederland (Gjalt Zondergeld) 119

Pfeil, Tom, `Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinancieën in de Bataaf-Franse tijd, 1795-1810 (Maarten Prak) 107

Roberts, Benjamin, Through the keyhole. Dutch child-rearing practies in the 17th and 18th century. Three urban elite families (Luuc Kooijmans) 122

Roding, Juliette, en Lex Heerma van Voss (eds.), The N orth Sea and culture, 1550-1800. Proceedings of the International Conference at Leiden 21-22 April 1995 Karel Davids 479

Rutten, W., De vreselijkste aller harpijen. Pokken epidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende een negentiende eeuw (Cor G.W.P. van der Heijden) 239

Schuttelaars, Anton, Heren van de Raad.Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving, 1500-1580 (Maarten Duijvendak) 345

Stolwijk, Chris, Uit de schilderswereld. Nederlandse kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw (Jenny Reynaerts) 115

Vijselaar, Joost (ed.), Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994 (Martin Gebraad) 243

Vroede, Maurits de, Notabelen en kleine lieden. Het inkomen van de Zuid-Nederlandse en Luikse plattelanders in de 18de eeuw (J.G.C. Venner) 482

Vroom, Wim, Het wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken (Martin Gebraad) 248

Wilde, B. de, Witte boorden, blauwe kielen. Patroons en arbeiders in de Belgische textielnijverheid in de 19e en 20e eeuw (Jeoffrey van Woensel) 113

Wilde, Inge de, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, 1871-1919 (Mineke Bosch) 485

Willemsen, Cees, Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967 (Martin Gebraad) 243


Terug naar de top

Terug naar overzicht van vorige  nummers en jaargangen

Home