IISG

India

Het IISG heeft een speciale belangstelling ontwikkeld voor de geschiedenis van de arbeid in India. In de afgelopen jaren heeft het Instituut een workshop over dit thema georganiseerd, stond zij mede aan de basis van de oprichting van de Labour History Association in India (LHIA) en is zij begonnen met vergelijkend onderzoek naar arbeidsverhoudingen in de steen-industrie in India en West Europa. Het IISG breidt tegelijkertijd haar bibliotheek- en archiefcollecties op dit gebied uit.

Een andere ontwikkeling op het IISG is de vorming van collecties met betrekking tot de geschiedenis van de Communstische Partij van India (Marxistisch-Leninistisch) oftewel CPI (M-L), de China-georiërenteerde partij wiens leden aan het eind van de jaren '60 bekendheid verwierven als de Naxalieten. Naast een groeiende collectie tijdschriften, boeken, pamfletten, posters, foto's en objecten, heeft het Instituut uitvoerige video-interviews gemaakt met supporters en leiders van de CPI(M-L) uit verschillende delen van India over de geschiedenis van de beweging en hun respectievelijke rol daarbinnen. Het IISG video-project beperkt zich niet tot de CPI(M-L) maar bevat een groeiend aantal andere prominente politieke activisten.

Andere aanwinsten:
- Shri Bangeswar Roy (1911-2000)
Kleine collectie documenten van de Indiase revolutionair en ex-Andaman politieke gevangene Shri Bangeswar Roy. De collectie omvat zijn paspoort, brieven, gedichten, en korrespondentie over de 'Ex-Andaman Political Prisoner's Fraternity Circle' die hij hielp oprichten (1967).

In India werkt het IISG nauw samen met het Centre for the Studies of Social Sciences

top