IISG

De veltbouw ofte lantwinninghe:

De veltbouw ofte lantwinninghe:
inhoudende eene rechte wel bestellinge eenes Hofs te bouwen, Cruyt-hoven ende fruyt-hoven te maken, alderhande boomen te planten, Byen te houden, te distilleren, beemden, vijvers ende staende wateren te maken ende die te onderhouden, Visschen te vangen, Acker-lant te winnen, Wijngaerden te oeffenen, Medicinale wijnen te bereyden, Parck voor wilde Beesten te maken : Mitsgaders de Wolve-jacht / alles beschreven van Kaerle Stevens, ende Jan Libaut, ende nu vermeerdert door Melchior Sbizius Silesius.
Tot Amsterdam : Michiel Colijn,
1622
Signatuur:
AB K 198

De in het IISG geïntegreerde collectie van het Nederlands Economisch-Historisch Archief is de belangrijkste verzameling op het gebied van economische geschiedenis in Nederland en is ook internationaal vermaard. Binnen de collectie is de landbouw van alle economische sectoren het minst goed vertegenwoordigd. Gelukkig bevat de Akademiebibliotheek een vroeg handboek over land- en tuinbouw, dat een prachtige aanvulling op de NEHA-collecties is. Het werd gedrukt in 1622 door Michiel Colijn. Het is De Veltbouw ofte lant-winninghe door Kaerle Stevens en Jan Libaut. Deze auteursnamen lijken Nederlands, maar in werkelijkheid waren het Fransen. Charles Estienne (1504-ca.1564), medicus en drukker, publiceerde zijn Praedium rusticum (boerenhofstede) in 1554. Tien jaar later vertaalde Jean Liébault (ca. 1535-1569) zijn werk in het Frans. Het werd, samen met een uitleg over de wolvenjacht van een andere auteur, uitgegeven in 1567.
In 1562 verscheen de eerste Nederlandse vertaling; dit exemplaar is de zesde Nederlandstalige editie.
top