IISG

Vakbeweging; diverse beroepen; ambtenaren en overheidspersoneel

 
ABVA-KABO
Jaarverslag = Annual report. -- Zoetermeer
IISG signatuur en holding: ZO 41750 (1981/82) -
 
 
ABVA-KABO
Financiëel verslag / ABVA-KABO. -- Zoetermeer
IISG signatuur en holding: ZK 42207 (1981/82); (1988/89) -
 
 
ABVA-KABO. Afdeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48259 (1982/83) - (1983/84)
 
 
ABVA-KABO. Congres
Beschrijvingsbrief congres ABVA-KABO. -- Zoetermeer
IISG signatuur en holding: ZK 48237 (1982); (1986)
 
 
ABVA-KABO. Congres
Verslag van het congres ABVA-KABO. -- Zoetermeer
(1980): Oprichtingscongres
IISG signatuur en holding: ZO 46337 (1980)
 
 
ABVA-KABO. "Maas & Waal"
Jaarverslag = Annual report. -- Druten
IISG signatuur en holding: ZK 49061 (1990/91)
 
 
ACOP
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Salaris-comité, later genoemd Comité ter behartiging van de algemeene belangen van Overheidspersoneel (ACOP) uit de Bonden van Overheidspersoneel, aangesloten bij het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
IISG signatuur en holding: ZO 29181 (1914) - (1918); 3(1919) - (1940); (1945) - (1975); (1982) - (1983)
 
 
Algemeen Bond van Ambtenaren bij de Raden van Arbeid
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29214 (1922); (1928); (1936); (1938) - (1941)
 
 
Algemeene Bond van Gemeente en Provinciaal Personeel in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29121 (1920) - (1922); (1924)
 
 
Algemeene Bond van Minder Personeel der Rijks-Betonning en Verlichting. Vergadering
Verslag van de vergadering van den Algemeenen Bond van Minder Personeel der Rijks-Betonning en Verlichting. -- Vlissingen
IISG signatuur en holding: ZK 49188 (1920)
 
 
Algemeene Bond van Onderofficieren der Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Algemeene vergadering
Verslag der algemeene vergadering Algemeene Bond van Onderofficieren der Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZO 29147 (1916); (1918)
 
 
Algemeene Bond van Overheids- en Semi-Overheidspersoneel in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 49194 (1925/26)
 
 
Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Nederlandse Politiebond (ZO 29166)
IISG signatuur en holding: ZO 29160 (1917) - (1921); (1923) - (1937)
 
 
Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland. Afdeeling Amsterdam
Financieel verslag / Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29217 (1929)
 
 
Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland. Afdeeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29375 (1915/16); (1917/18) - (1918):Mei-Dec.; (1924) - (1925); (1927)
 
 
Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland. Afdeeling 's-Gravenhage
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29190 (1922); (1924) - (1925)
 
 
Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland. Algemeene vergadering
Verslag van de algemeene jaarvergadering Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29165 24(1926) - 28(1930)
 
 
Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland. Congres
Verslag en beschrijvingsbrief van het congres van den Algemeenen Bond van Politiepersoneel in Nederland. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29164 Verslag: (1922):Utrecht; (1923):Arnhem; (1938):Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29164 Beschrijvingsbrief: (1950):Breda
 
 
Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine-Matrozen
Jaarboekje / uitg. door den Algemeenen Bond van Nederlandsche Marine-Matrozen. -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZO 29152 1(1904)
 
 
Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine-Matrozen. Algemeene Vergadering
Verslag en beschrijvingsbrief van de algeemene vergadering van de Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine-Matrozen. -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZO 29143 Algemeene vergadering: 4(1901) Beschr. brief: (1901) - (1902)
 
 
Algemeene Nederlandsche Ambtenaarsbond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Bevat het verslag van de Algemeene vergadering
IISG signatuur en holding: ZO 29176 Jaarverslagen: (1910) - (1916) Verslag Algemeene vergadering: (1915); (1917)
IISG signatuur en holding: ZK 49198 Jaarverslagen: (1917/18)
 
 
Algemeene Nederlandsche Ambtenaarsbond. Afdeeling 's-Gravenhage
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29177 7(1916)
 
 
Algemeene Nederlandsche Ambtenaarsbond. Algemeene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 49197 5(1915)
 
 
Algemeene Nederlandsche Christelijke Ambtenaarsbond
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
Verslag over de jaren (1941) - (1946) o.d.t.: Nedergeworpen, doch niet verdorven
IISG signatuur en holding: ZK 49211 6(1921) - 8(1923); 10(1925) - 11(1926)
IISG signatuur en holding: ZO 29109 12(1927) - 15(1930); 17(1932) - 25(1940); (1941) - (1946)
 
 
Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Bevat: Jaarboekje, Verslagen van de Bondsvergaderingen en Beschrijvingsbrieven voor de Bondsvergaderingen
IISG signatuur en holding: ZO 29140 Jaarboekje: (1910) Jaarverslag: (1912/13) - (1918) Bondsvergadering: 12(1912) - 14(1915)
 
 
Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond. Afdeeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29515 (1901) - (1902)
 
 
Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond. Buitengewoon congres
Verslag van het buitengewoon congres van den Algemeenen Nederlandschen Rijkswerkliedenbond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47390 (1918)
 
 
Algemeene Roomsch-Katholieke Ambtenaarsvereeniging
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 48162 (1937) - (1938)
IISG signatuur en holding: ZO 29511 (1945/46)
 
 
Algemeene Roomsch-Katholieke Ambtenaarsvereeniging
Jaarboek / Algemeene R.K. Ambtenaarsvereeniging. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 46156 1(1932)
 
 
Algemeene Roomsch-Katholieke Ambtenaarsvereeniging. Congres
ARKA-congres. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 48238 (1954); (1958); (1963); (1965) - (1966)
 
 
Algemeene Vereeniging van Gemeente-Ambtenaren in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29124 (1919) - (1920)
 
 
Algemene Bond van Ambtenaren
Jaarboekje voor de ambtenaren van 's Rijks Belastingen uitg. van ABVA, Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29174 (1951)
 
 
Algemene Bond van Ambtenaren
Scholings- en vormingswerk in het seizoen ABVA. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 49246 (1967/68); (1969/70)
 
 
Algemene Bond van Ambtenaren. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 47122 (1958) - (1960); (1964) - (1970); (1975) - (1976); (1978)
 
 
Algemene Bond van Ambtenaren. Afdeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48258 (1968); (1972)
IISG signatuur en holding: ZO 29125 (1977)
 
 
Algemene Bond van Ambtenaren. Afdeling Zeist
Jaarverslag = Annual report. -- Zeist
IISG signatuur en holding: ZK 49199 (1976)
 
 
Algemene Bond van Ambtenaren. Buitengewoon congres
Verslag en beschrijvingsbrief van het buitengewoon congres van de Algemene Bond van Ambtenaren. -- 's-Gravenhage Zoetermeer
IISG signatuur en holding: ZO 45148 Verslag: (1949):Den Haag; (1964):Utrecht; (1976):Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 47538 Beschrijvingsbrief: (1976):Amsterdam
 
 
Algemene Bond van Ambtenaren. Congres
Verslag en beschrijvingsbrief van het gewone congres van de Algemene Bond van Ambtenaren. -- 's-Gravenhage Zoetermeer
IISG signatuur en holding: ZO 45147 Verslag: 1(1948) - 10(1974); (1978):Amsterdam; (1979):Den Haag; (1980):Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 47539 Beschrijvingsbrief: 3(1952); 6(1962) - 7(1966); 10(1974); (1977); (1979)
 
 
Amsterdamsche Politiebond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29188 (1909/10) - (1916/17); (1919) - (1920); (1922) - (1927); (1930) - (1931); (1936) - (1937)
 
 
Amsterdamsche Politiebond
Jaarboekje / Amsterdamsche Politiebond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29192 (1914)
 
 
Amsterdamsche Syndicalistische Federatie van Overheidspersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29112 (1925)
 
 
Bond van actief-diendende Stokers beneden den graad van korporaal "Goetgeluk".Algemeene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering van den Bond van actief-diendende Stokers beneden den graad van korporaal "Goetgeluk". -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZK 49184 3(1905)
 
 
Bond van Ambtenaren bij de Rechterlijke Colleges in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 49181 (1931)
 
 
Bond van Ambtenaren bij 's Rijksbelastingen in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 49178 (1930) - (1931); (1935)
 
 
Bond van Christelijke Politie-Ambtenaren in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
De jaarverslagen van (1919/20)-(1921/22) bevatten ook de Beschrijvingsbrieven voor de Algemeene vergaderingen
IISG signatuur en holding: ZO 29159 (1919/20) - (1924/25)
IISG signatuur en holding: ZK 48239 (1925/26) - (1935) Beschrijvingsbrief: (1932)
 
 
Bond van Christelijke Politie-Ambtenaren in Nederland
Financiëel verslag / Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 49183 (1936)
 
 
Bond van Christelijke Politie-Ambtenaren in Nederland. Afdeling 's-Gravenhage
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZO 29512 (1951); (1976) - (1977)
 
 
Bond van Christelijke Politie-Ambtenaren in Nederland. Algemene vergadering
Congresboek / Bond van Christelijke Politie-ambtenaren in Nederland. -- Amsterdam
Bevat: Beschrijvingsbrief algemene vergadering, Secretariaatsverslag, Financieel verslag.
IISG signatuur en holding: ZO 29510 (1949) - (1974)
IISG signatuur en holding: ZK 47919 (1976) - (1978)
 
 
Bond van Gemeente-Politiebeambten in Nederland
Jaarboekje / Bond van Gemeente-Politie Beambten in Nederland. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29186 (1911)
 
 
Bond van Gemeente-Politiebeambten in Nederland. Algemeene Bondsvergadering
Verslag der algemeene bonds-vergadering Bond van Gemeente-Politiebeamten in Nederland. -- Den Haag
Met: Beschrijvingsbrief (1913)
IISG signatuur en holding: ZO 29162 (1912) - (1914); (1917)
 
 
Bond van Hoofdkommiezen der Directe-Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
(1921) manuscript
IISG signatuur en holding: ZK 51887 (1921)
 
 
Bond van Inspecteurs van Gemeentelijke Politie in Nederland. Algemeene vergadering
Verslag der algemeene vergadering Bond van Inspecteurs van Gemeentelijke Politie in Nederland. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29161 (1910?); 28(1916); 30(1918) - 34(1920)
 
 
Bond van Kommiezen te Water
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
(1918/19) manuscript
IISG signatuur en holding: ZK 51886 (1918/19)
 
 
Bond van Korporaals der Koninklijke Marine
Jaarverslag = Annual report. -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZO 29149 (1911) - (1923)
 
 
Bond van Marine-Onderofficieren
Jaarverslag = Annual report. -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZO 29151 (1919) - (1922); (1931)
 
 
Bond van Marine-Onderofficieren. Algemeene vergadering
Verslag der algemeene vergadering Bond van Marine-Onderofficieren. -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZO 29150 15(1919) - 17(1922)
 
 
Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Vanaf 10(1914/15): Nederlandsche Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedrijven, vanaf 13(1920/21): Nederlandsche Bond van Werklieden in Overheidsdienst, vanaf 15(1924/25): Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst
NEHA signatuur en holding: EHB T 1900 (1903); (1905) - 19(1939)
 
 
Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden
Jaarboekje / Bond van Nederlandsche Gemeente-Werklieden. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29135 1(1903) - 6(1908)
 
 
Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden. Congres
Verslag van het congres Bond van Nederlandsche Gemeente-Werklieden. -- Amsterdam
Sinds (1922): Nederlandsche Bond van Werklieden in Overheidsdienst. - Sinds (1926): Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. - (1933) betreft het buitengewoon congres
IISG signatuur en holding: ZO 29139 11(1907) - 14(1914); 18(1922) - 22(1930); 24(1932); (1933); 26(1934) - 29(1938); (1945/46)
 
 
Bond van Onderofficieren-Machinedrijver en Stoker bij de Marine "Voorwaarts"
Jaarverslag = Annual report. -- Den Helder
De jaarverslagen van (1908) en (1909) bevatten ook de verslagen van de jaarvergadering
IISG signatuur en holding: ZO 29148 1(1908) - (1918)
 
 
Bond van Procureurs- en Deurwaardersklerken en Candidaatdeurwaarders
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48157 (1911/12)
IISG signatuur en holding: ZO 29216 (1912/13); (1916/17) - (1918/19); (1930/31)
 
 
Bond van Surnumerairs der Directe-Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
(1919/20) manuscript
IISG signatuur en holding: ZK 51888 (1919/20)
 
 
Bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en Semi-Overheidsdienst
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29211 (1924)
 
 
Bond van Werklieden in dienst der Gemeente 's-Gravenhage
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29207 (1911); (1915)
 
 
Bond voor Minder Marine Personeel
Jaarverslag = Annual report. -- Den Helder
De Bond voor Minder Marine Personeel werd in (1908) gevormd uit : de Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine-Matrozen en de Algemeene Mariniersbond
IISG signatuur en holding: ZO 29142 (1897); (1906) - (1922); (1924) - (1925)
 
 
Bond voor Minder Marine Personeel
Jaarboekje / Bond voor Minder Marine Personeel. -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZO 29145 (1909)
 
 
Bond voor Minder Marine Personeel. Algemeene vergadering
Verslag der algemeene vergadering Bond voor Minder Marine-Personeel. -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZO 29144 1(1909) - 4(1912); 7(1916) - 8(1917); 13(1923) - 14(1924)
 
 
CCOOP
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel
IISG signatuur en holding: ZO 41105 (1953) -
 
 
Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam 's-Gravenhage (1922)
Verslag (1940-1945) uitg.: Ambtenaarsbond
IISG signatuur en holding: ZO 29127 (1919) - (1945)
 
 
Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond
Jaarboekje / Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. -- Amsterdam ; Den Haag (1925)
IISG signatuur en holding: ZO 29132 (1920) - (1931); (1933) - (1936)
 
 
Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29129 3(1921); 5(1923); 8(1926); 12(1930); 14(1932)
 
 
Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond. Afdeling Haarlem
Jaarverslag = Annual report. -- Haarlem
IISG signatuur en holding: ZO 29131 (1933)
 
 
Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond. Afdeling Utrecht
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29130 (1921)
 
 
Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond. Algemene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering van den Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 49192 6(1930) - 7(1932)
 
 
Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond. Algemene vergadering
Verslag van de algemeene vergadering Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29182 4(1926) - 10(1938)
 
 
Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond. Congres
Verslag congres van den Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29183 (1922):Arnhem
 
 
Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond. Vakgroep belastingpersoneel. Congres
Verslag van het congres van de Vakgroep belastingpersoneel van de Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. -- 's-Gravenhage
(1935): Huishoudelijk congres, (1938): Algemene vergadering. - Met Agenda en beschrijvingsbrief: (1938), (1947)
IISG signatuur en holding: ZK 49193 (1932); (1935); (1938)
 
 
Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond. Vakgroep PTT-personeel. Congres
Beschrijvingsbrief voor het congres van de landelijke Vakgroep Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond. -- 's-Gravenhage
IISG signatuur en holding: ZK 49196 (1935)
 
 
Centrale van Nederlands Overheidspersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Tot (1927): Comité van Neutraal Overheidspersoneel
IISG signatuur en holding: ZO 29123 (1919/20); (1924); (1927) - (1936)
 
 
Centrale van Vereenigingen van Personeel in 's Rijks Dienst
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
Vanaf (1954): Centrale van Rijkspersoneel (aangesloten bij het Ambtenarencentrum)
IISG signatuur en holding: ZO 29108 (1920) - (1922); (1927) - (1934); (1953) - (1955); (1957); (1960) - (1968); (1970) - (1972)
IISG signatuur en holding: ZK 49210 (1935) - (1940); (1976) - (1977); (1979) - (1980); (1983) - (1987)
 
 
Christelijke Bond van Belastingambtenaren
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29221 (1925); (1927) - (1929); (1933); (1938) - (1940)
 
 
Christelijke Bond van Belastingambtenaren
Jaarboekje voor de ambtenaren van den Dienst der Belastingen uitg. van Christelijke Bond van Belastingambtenaren, Groep X (Sint Mattheus) van ARKA, Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29173 (1929)
 
 
Christelijke Bond van Nederlandsche Gemeente-Werklieden. Afdeeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29219 10(1912/13)
 
 
Gaswerkersvereeniging "Verbetering zij ons streven"
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
De jaarverslagen van (1913) - (1915) en (1920) zijn toegevoegd aan de verslagen van de jaarvergaderingen van (1915) - (1916) en aan de propagandaboekjes van (1913) en (1920)
IISG signatuur en holding: ZO 29196 (1907/08); (1911) - (1915); (1920)
 
 
Gemeentewerklieden Bond "Tot Verbetering onzer Positie" (Arnhem)
Jaarverslag = Annual report. -- Arnhem
IISG signatuur en holding: ZO 29209 (1910)
 
 
KABO
Finacieel verslag / KABO sektoren Overheid, Volksgezondheid, Maatschappelijk Welzijn en Sociale Werkvoorziening. -- Zoetermeer
IISG signatuur en holding: ZK 46895
 
 
Nationaal Verbond van Gemeente-ambtenaren in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
Bevat Beschrijvingsbrieven voor de Algemene Vergaderingen van: (1922) en (1923), (1928) en (1929)
IISG signatuur en holding: ZO 29107 (1918); (1920) - (1922); (1927) - (1928); (1931)
 
 
Nationaal Verbond van Gemeente-ambtenaren in Nederland
Jaarboekje / Nationaal Verbond van Gemeenteambtenaren. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29175 (1929); (1931)
 
 
Nationaal Verbond van Gemeente-ambtenaren in Nederland. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 49195 (1922)
IISG signatuur en holding: ZO 29111 (1924); (1926); (1928); (1930) - (1931)
 
 
Nationale Christen Officieren Vereniging. Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering van de Nationale Christen Officieren-Vereniging. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 49189 (1907)
 
 
Nationale Christen Onderofficieren Vereniging. Jaarvergadering
Verslag van de jaarvergadering (algemene vergadering) van de Nationale Christen-Onderofficieren-Vereeniging. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZO 48803 8(1910)
 
 
NCBO
Jaarverslag = Annual report. -- 's-Gravenhage Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29126 (1946/47) - (1947/48); (1949) - (1962); (1965) - (1981)
 
 
NCBO. Algemene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel. -- Den Haag
(1947) - (1949): ingediende voorstellen
IISG signatuur en holding: ZO 47434 1(1947) - 2(1949); 4(1953) - 14(1973); 16(1977) - 17(1979)
 
 
NCBO. Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29153 1(1946) - 14(1973); 16(1977) - 17(1979)
 
 
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. Afdeeling Arnhem
Jaarverslag = Annual report. -- Delft
IISG signatuur en holding: ZO 29180 (1910) - (1913)
 
 
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. Afdeeling Delft
Jaarverslag = Annual report. -- Delft
IISG signatuur en holding: ZO 29179 (1908)
 
 
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29119 (1905/06) - (1907)
 
 
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. Afdeling Arnhem
Jaarverslag = Annual report. -- Arnhem
IISG signatuur en holding: ZO 29116 (1910) - (1919)
 
 
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. Afdeling Den Haag
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29118 (1911)
 
 
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. Afdeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29120 1(1898) - (1911)
 
 
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. Afdeling Utrecht
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29117 5(1910) - 6(1911)
 
 
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. Algemeene Vergadering
Beschrijvingsbrief voor de tweejaarlijksche algemeene vergadering van den Nederlandschen Bond van Werklieden in Overheidsdienst. -- Amsterdam
Sinds (1928): Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst
IISG signatuur en holding: ZK 49190 (1924); (1928)
 
 
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst. Algemeene Vergadering
Verslag van de algemene vergadering Bond van Nederlandsche Gemeente-Werklieden. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29138 11(1908):Amsterdam
 
 
Nederlandsche Christelijke Bond van Personeel in Publieke Dienst
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29106 (1919) - (1952)
 
 
Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Opgericht in (1893) als: Centrale Gemeente-Werkliedenbond, (1906)-(1918): Nederlandsche Federatieve Bond van Gemeentewerklieden, (1916)-(1918): Algemeene Bond van Losse Rijkswerklieden
IISG signatuur en holding: ZO 29105 (1908); (1910) - (1932)
 
 
Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst
Almanak / Nederlandsche Federatieve Bond van Gemeentewerklieden. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29134 (1912) - (1914)
 
 
Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst. Afdeeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29206 (1906) - (1912); (1914) - (1915); (1918) - (1924)
 
 
Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst. Afdeeling Amsterdam. Jaarvergadering
Verslag van de jaarvergadering Nederlandsche Federatieve Bond van Gemeente-Werklieden. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29202 (1908); (1911); (1921); (1922)
IISG signatuur en holding: ZK 47540 Beschrijvingsbrief: (1921)
 
 
Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst. Afdeeling Den Haag
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29208 (1910) - (1911); (1916); (1924)
 
 
Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst. Congres
Verslag van het congres van de Nederlandsche Federatieve Bond van Gemeente-Werklieden. -- Amsterdam
(1917), (1919), (1923):aug.: Buitengewoon congres. - (1918): Jaarvergadering . - (1927) - (1931): Algemeene vergadering. - Met Agenda en beschrijvingsbrief: (1915), (1919), (1921), (1923):jun.
IISG signatuur en holding: ZK 47711 (1910); (1911); (1917); (1918); (1919); (1921); (1923):jun.,aug.; (1927); (1929); (1931)
 
 
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van Overheidspersoneel "Sint Paulus"
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29156 (1915/17); (1920/21); (1923/24) - (1928/30); (1938/39)
 
 
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van Overheidspersoneel "Sint Paulus"
Verslag van den penningmeester Nederlandsche R.K. Bond van Overheidspersoneel "St. Paulus". -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 49182 (1930)
 
 
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Politiebond "Sint Michaël"
Jaarverslag = Annual report. -- Nijmegen
IISG signatuur en holding: ZO 29157 (1921); (1937); (1940); (1949) - (1952); (1956) - (1961); (1968) - (1975)
IISG signatuur en holding: ZK 47915 (1954/55); (1962) - (1967)
 
 
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Politiebond "Sint Michaël"
Jaarboekje / Nederlandsche Roomsch-Katholieke Politiebond "Sint-Michael". -- Den Bosch
IISG signatuur en holding: ZO 29187 (1923) - (1930); (1935)
 
 
Nederlandsche Syndicalistische Federatie van Overheidspersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29113 (1924) - ((1930)
 
 
Nederlandsche Syndicalistische Federatie van Overheidspersoneel. Congres
Verslag van het congres Nederlandsche Syndicalistische Federatie van Overheidspersoneel. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29220 5(1929)
 
 
Nederlandsche Vereeniging van Spoorweg-Ambtenaren
Jaarboekje / Nederlandsche Vereeniging van Spoorweg-Ambtenaren. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29184 (1894) - (1896)
 
 
Nederlandse Bond van Gemeente-ambtenaren
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
De verslagen van de jaarvergaderingen van (1921) en (1922) bevatten uitsluitend de jaarverslagen
IISG signatuur en holding: ZO 29122 (1912); (1918); (1921) - (1922)
IISG signatuur en holding: ZK 49209 (1929); (1936); (1939) - (1940); (1946); (1948)
 
 
Nederlandse Bond van Gemeente-ambtenaren
Jaarboekje / Nederlandsche Bond van Gemeente-ambtenaren. -- Amersfoort
IISG signatuur en holding: ZO 29133 (1908) - (1909); (1917); (1921) - (1925); (1928) - (1929); (1931) - (1938); (1940) - (1942); (1946); (1949); (1951) - (1954); (1956) - (1965); (1969)
 
 
Nederlandse Bond van Gemeente-ambtenaren. Buitengewone algemene ledenvergadering
Verslag van de buitengewone algemene ledenvergadering van de Nederlandse Bond van Gemeente-Ambtenaren. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 49191 (1947)
 
 
Nederlandse Christelijke Beambtenbond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29114 (1952) - (1957); (1962) - (1963)
 
 
Nederlandse Politiebond
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
Vanaf (1963) o.d.t.: Bondsverslag Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederland (ZO 29160)
IISG signatuur en holding: ZO 29166 (1946) - (1973)
IISG signatuur en holding: ZK 46915 (1973) - (1982/83); (1984/85)
 
 
Nederlandse Politiebond. Afdeling Amsterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29191 (1947) - (1951); (1956) - (1957); (1960) - (1961); (1972) - (1975)
 
 
Nederlandse Politiebond. Afdeling Rotterdam
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 47539 (1949) - (1952)
 
 
Nederlandse Politiebond. Congres
Congresverslag en beschrijvingsbrief / Nederlandse Politiebond. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 46914 Verslag: (1972); 19(1974); (1976) - (1983); (1985); (1987)
IISG signatuur en holding: ZK 46914 Beschrijvingsbrief: (1950); (1956); (1968); (1970); (1972); (1974); (1976) - (1978); (1981); (1984); (1987)
 
 
Nederlandse Vereniging van Personeel bij Defensie
Jaarverslag = Annual report. -- Zaandam
IISG signatuur en holding: ZO 29169 1(1933) - 3(1937)
 
 
Neutrale Organisatie van Vaklieden in Overheidsdienst
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29218 (1921)
 
 
Onderofficiers Vereniging "Ons Aller Belang". Buitengewone algemene vergadering
Beschrijvingsbrief buitengewone algemene vergadering Onderoffiers Vereniging "Ons Aller Belang". -- Den Haag
(1952) bevat jaarverslag 1950/51
IISG signatuur en holding: ZK 49186 (1952)
 
 
Permanent Comité van Christelijke Organisaties van Personeel in Publieke Dienst
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29155 5(1922) - 22(1940)
 
 
Rijkspolitie-Vereeniging. Algemeene vergadering
Verslag der algemeene vergadering Rijkspolitie-Vereeniging. -- [Utrecht]
IISG signatuur en holding: ZO 29163 19(1916)
 
 
Rooms Katholieke Centrale van Burgerlijk Overheidspersoneel
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZK 48161 (1937); (1940)
 
 
Roomsch-Katholieke Bond van Onderofficieren "Sint Martinus". Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering Nederlandse Rooms-Katholieke Onderofficierenvereniging "Sint Martinus". -- Breda
38(1951), 45(1954): Buitengewone algemene vergadering
IISG signatuur en holding: ZO 48801 38(1951) - 39(1951): 41(1952); 44(1954) - 45(1954)
 
 
's-Gravenhaagsche Politie-Vereeniging "Door Eendracht Saam Verbonden"
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29158 (1916/17)
 
 
VBZ
Jaarverslag = Annual report. -- Den Helder
Hierin opgenomen de verslagen van de Algemene vergadering
IISG signatuur en holding: ZO 29141 (1952); (1954); (1956); (1958) - (1960)
 
 
VBZ. Algemene vergadering
Beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering van de Vereniging voor Belangenbehartiging van schepelingen bij de Zeemacht (VBZ). -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZK 51604 24(1970)
 
 
Vereeniging "Door Eendracht Verbetering" aan het Stads-Waterkantoor (Amsterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29200 (1911)
 
 
Vereeniging tot Ondersteuning van Burgerlijke Ambtenaren en Beambten in 's Rijks Dienst
Jaarboekje / Vereeniging tot Ondersteuning van Burgerlijke Ambtenaren en Beambten in 's Rijks Dienst. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29185 (1909); (1911)
 
 
Vereeniging van Administratief Personeel der Rijkslandbouwproefstations
Jaarverslag = Annual report. -- Maastricht
IISG signatuur en holding: ZK 49179 (1919)
 
 
Vereeniging van Ambtenaren aan Wiskundige Bureaux van Verzekeringsinstellingen
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 48160 (1906) - (1907); (1909); (1913); (1916); (1918); (1920)
 
 
Vereeniging van Ambtenaren aan Wiskundige Bureaux van Verzekeringsinstellingen. Algemeene ledenvergadering
Verslag der algemeene ledenvergadering Vereeniging van Ambtenaren aan Wiskundige Bureaux van Verzekeringsinstellingen. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZK 49187 (1920)
 
 
Vereeniging van Ambtenaren bij de Scheepvaart-Inspectie
Jaarverslag = Annual report. -- [S.l.]
IISG signatuur en holding: ZK 49180 3(1921)
 
 
Vereeniging van Ambtenaren werkzaam op de Bureelen van den Rijkswaterstaat in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29203 (1901/02) - (1903/04); 21(1918); 24(1921) - 25(1922)
 
 
Vereeniging van Analisten in 's Rijksdienst
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZK 49206 (1928/29)
 
 
Vereeniging van Gemeente-Ambtenaren in dienst der Gemeente Arnhem
Jaarverslag = Annual report. -- Arnhem
IISG signatuur en holding: ZO 29115 8(1910/11)
 
 
Vereeniging van Gemeente-Werklieden ter Stadsdrukkerij "Samenwerking" (Amsterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29199 (1910/11); (1914) - (1915); (1918) - (1919)
 
 
Vereeniging van Kommiezen bij 's Rijksbelastingen in Nederland
Jaarboekje / Vereeniging van Kommiezen bij 's Rijksbelastingen. -- Schiedam
IISG signatuur en holding: ZO 29172 (1908); 3(1910); 6(1913) - 7(1914)
 
 
Vereeniging van Lagere Ambtenaren bij het Staatsboschbeheer
Jaarverslag = Annual report. -- Vlieland
(1921) manuscript
IISG signatuur en holding: ZK 51889 (1921)
 
 
Vereeniging van Machinepersoneel in dienst bij den Rijkswaterstaat
Jaarverslag = Annual report. -- Velsen
IISG signatuur en holding: ZK 49177 (1920/21)
 
 
Vereeniging van Magazijnsknechten der Artillerie "De Vooruitgang" (Den Helder)
Jaarverslag = Annual report. -- Den Helder
IISG signatuur en holding: ZO 29210 (1902)
 
 
Vereeniging van Officieren van den Marine-Stoomvaartdienst
Jaarverslag = Annual report. -- Den Helder
(1919) - (1922): Marine-Machinisten-Club
IISG signatuur en holding: ZO 29168 (1919/20) - (1921/22); (1930/31)
 
 
Vereeniging van Onderofficieren behorende tot de Koninklijke Landmacht "Ons Belang"
Jaarverslag = Annual report. -- Amersfoort
Jaarverslagen zijn gecombineerd met de verslagen van de Algemene ledenvergadering
IISG signatuur en holding: ZO 29189 (1912); (1918/19) - (1919/20); (1921/22) - ((1924/25); (1927/28); (1929/30) - (1931/32); (1935/36); (1945/46) - (1946/47)
IISG signatuur en holding: ZK 48173 (1947/48) - (1955)
 
 
Vereeniging van Personeel der Gemeentetram te Amsterdam "Eenheid is ons Belang"
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
"Eenheid onder ons" en "Ons belang" fuseren in 1917 onder de naam: "Eenheid is ons Belang"
IISG signatuur en holding: ZO 29193 A "Ons belang" 9(1900/01); 12(1903/04); 14(1905/06) - 20(1911/12); 23(1914) - (1915/16)
IISG signatuur en holding: ZO 29193 B "Eenheid onder ons" (1908/09) - (1916)
IISG signatuur en holding: ZO 29194 "Eenheid is ons belang" 1(1917) - 3(1919); 6(1922) - (1925); 11(1927) - (1929)
 
 
Vereeniging van Personeel in dienst bij den Rijks-Waterstaat in Nederland "Eendracht maakt Macht"
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29178 (1910) - (1913); (1915) - (1917); (1928/29) - (1929/30); (1937) - (1938)
 
 
Vereeniging van Personeel in dienst bij den Rijks-Waterstaat in Nederland "Eendracht maakt Macht"
Jaarboek / Vereniging "Eendracht maakt Macht". -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZO 29128 16(1920); 19(1923); 30(1934) - 33(1937); 42(1949); 58(1965) - 59(1966); 61(1968); 70(1977)
 
 
Vereeniging van Personeel in dienst bij den Rijks-Waterstaat in Nederland "Eendracht maakt Macht". Algemeene vergadering
Beschrijvingsbrief algemeene vergadering Vereeniging van Personeel in dienst bij den Rijks-Waterstaat in Nederland "Eendracht maakt Macht". -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 49185 (1929)
 
 
Vereeniging van Personeel in Overheidsdienst "Onderlinge Steun"
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29212 (1939)
 
 
Vereeniging van Roomsch-Katholieke Gemeente-Werklieden en Beambten "Sint Laurentius" (Amsterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29215 7(1910)
 
 
Vereeniging van Technisch Ambtenaren van den Rijkswaterstaat
Jaarverslag = Annual report. -- Rotterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29204 (1926); (1928) - (1929)
 
 
Vereeniging van Technische Ambtenaren van den Provincialen Waterstaat
Jaarverslag = Annual report. -- Utrecht
IISG signatuur en holding: ZK 49176 (1920)
 
 
Vereeniging van Werklieden aan de Gemeente-Electriciteitswerken te Amsterdam EZOD
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29197 (1925) - (1926)
 
 
Vereeniging van Werklieden der Electriciteitswerken "Vooruit" (Amsterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29195 1(1909/10) - (1913); (1915) - (1916); (1918) - (1919); (1929) - (1930)
 
 
Vereeniging van Werklieden in dienst bij de Stads-Reiniging "Nieuw Leven" (Amsterdam)
Jaarverslag = Annual report. -- Amsterdam
IISG signatuur en holding: ZO 29198 (1912)
 
 
Vereniging van Hogere Ambtenaren bij Departementen van Algemeen Bestuur, Hoge Colleges van Staat en Centrale Rijksdiensten
Jaarverslag = Annual report. -- Den Haag
IISG signatuur en holding: ZO 29205 2(1901/02); 4(1903/04); 12(1911/12); 14(1913/14); (1952); (1955) - (1957)
 
 
Vereniging van Hoofdambtenaren bij het Marktwezen in Nederland
Jaarverslag = Annual report. -- Purmerend
IISG signatuur en holding: ZK 49175 (1952) - (1955); (1958); (1960)
 
 
Vereniging van Leden behorende tot het Wapen der Koninklijke Marechaussee beneden de rang van officier. Algemene ledenvergadering
Verslag van de algemene ledenvergadering Vereniging van Leden behorende tot het Wapen der Koninklijke Marechaussee beneden de rang van officier, Steunvereniging der Koninklijke Marechaussee. -- Sittard
IISG signatuur en holding: ZO 29170 (1954):Maastricht
 
 
Herzien: 9 juli 1999

top