Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief

Van Deventer Collectie

Inleiding

Een van de grootste problemen bij historisch onderzoek naar mode is de beschikbaarheid van bronnen. Oorspronkelijke kledingstukken zijn schaars en geven zelden voldoende informatie. Van groot belang zijn daarom eigentijdse documenten over kleding en en kledingaccessoires. Dit materiaal vindt echter maar zelden zijn weg naar bibliotheek of museum. Collecties op dit gebied zijn schaars en als ze bestaan veelal het werk van verzamelaars.

Zo'n verzamelaar was J.H.J. van Deventer, kleermaker in Amsterdam. In zijn vak verwierf hij grote vermaardheid en zijn firma was jarenlang een begrip terwijl hij ook door zijn opleidingsschool voor het kleermakerbedrijf grote bekendheid genoot.
Naast deze genoemde activiteiten ontwikkelde hij een grote interesse voor de geschiedenis van het vak. Dat bracht hem ertoe een omvangrijke collectie van boeken en tijdschriften bijeen te brengen. Hij reisde vrijwel geheel Europa af en wist op die reizen unieke documenten voor zijn collectie te verwerven.

Behalve het technisch aspect van het kleermakersbedrijf had ook het economische zijn belangstelling. Misschien is dat de reden geweest dat hij in 1935 bepaalde dat bij zijn overlijden de collectie zou overgaan in het bezit van de Economisch-Historische Bibliotheek. Van Deventer overleed op 7 januari 1950.

Na de overdracht werd een selectie uit de collectie in 1953 tentoongesteld. De selectie en de tentoonstelling waren verzorgd onder leiding van de pionier van de kostuumgeschiedenis in Nederland, F.W.S. van Thienen, hoogleraar aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. De tentoonstelling trok vrij veel belangstelling; een gastenboek dat eveneens de besprekingen uit de diverse dagbladen bevat, bleef bewaard. (VDB 1953 : 1)
In de jaren daarna is de collectie steeds, zij het op zeer bescheiden schaal, aangevuld. ook het gebruik van de collectie is op de langere termijn gezien bescheiden gebleven, mede als gevolg van de tamelijk ongewone plek die het IISG/NEHA is. Weliswaar is het gebruik toegenomen na het uitkomen van de gedrukte catalogus in 1978 (Katalogus van Mode- en Textielgeschiedenis / samengesteld onder leiding van C. Gravesteijn (Amsterdam 1978)) en een beschrijving van de collectie in de bekende reeks Cantecleer boekjes.

Catalogus boeken en tijdschriften

Sinds het uitkomen van de Katalogus van mode- en textielgeschiedenis in 1978 is de situatie rond de Van Deventer collectie veranderd. De kaartcatalogus bestond nog steeds en de titels zijn niet opgenomen in de online catalogus. Daarmee is de toegankelijkheid van de collectie niet beter geworden, zeker niet als je bedenkt dat de Katalogus geen signaturen (plaatsnummers) bevat en een beroep op de kaartcatalogus noodzakelijk blijft. Teneinde de toegankelijkheid te verbeteren is besloten de Katalogus van de Van Deventer Collectie te scannen, de titels afkomstig van de collectie van de Economisch-Historische Bibliotheek te verwijderen (die zijn namwelijk wel via de online catalogus beschikbaar), de collectie-signaturen toe te voegen en het resultaat als PDF-file aan te bieden.
Catalogus Van Deventer Collectie [PDF]

Manuscripten
Gravures

De collectie bevat ook een groot aantal gravures van heren en dameskleding uit de periode 1830-1865. Uit deze collectie is een selectie gemaakt van 15 afbeeldingen.
Start de reeks gravures »

Links
top