IISG

Greenpeace

Eind 2007 is de inventarisatie van het archief van Greenpeace International afgerond. Dit project was mogelijk door financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds.

Logboek Rainbow WarriorGreenpeace is zó bekend dat het wel de McDonald's van de milieubeweging wordt genoemd. De allereerste actie vond plaats in september 1971, toen een groepje Canadese en Amerikaanse activisten met een krakkemikkig schip vanuit Vancouver uitvoer om te protesteren tegen ondergrondse atoomproeven. Het meest dramatische incident in de geschiedenis was ongetwijfeld de aanslag op de Rainbow Warrior door de Franse geheime dienst in juli 1985. How Greenpeace works
Anno 2007 heeft Greenpeace kantoren in veertig landen en enkele miljoenen leden. Haar werkterrein heeft zich uitgebreid tot natuurbehoud, dierenbescherming en alle mogelijke ecologische kwesties, waar ook ter wereld.

Sinds het Internationaal Secretariaat van Greenpeace zich in Amsterdam vestigde (1989), waren er contacten met het IISG. Het Instituut was altijd al geïnteresseerd in internationale vredes- en milieubewegingen en rekende de archieven van Greenpeace-verwante organisaties als Telegram over de bomaanslag,1985WISE (World Information Service on Energy) en WRI (War Resisters International) tot zijn verzameling. De overdracht van het filmarchief én het fotoarchief van Greenpeace, en tenslotte het 'papieren archief', liet niet lang op zich wachten.

Posters, buttons, T-shirts en pamfletten completeren de Greenpeace collectie op het IISG.

Drukwerk Al dit materiaal bij elkaar maakt het mogelijk deze organisatie in al zijn facetten te bestuderen:
• Het papieren archief (150 meter, vanaf 1979) is geordend en de inventaris is online beschikbaar
• Bekijk enkele fragmenten van films uit het Greenpeace filmarchief op het IISG
• Bekijk een selectie van foto's uit het Greenpeace foto-archief op het IISG

top