IISG

Narodniki

Lavrov-Goc bibliotheek


De kern van deze ruim 10.000 titels omvattende bibliotheek wordt gevormd door de persoonlijke verzameling van Petr Lavrov (1823-1900). Daaronder bevinden zich ook een kleine honderd, meest Russischtalige boeken afkomstig uit de privébibliotheken van Karl Marx en Friedrich Engels noot 1.

Later werd zij aangevuld met de collecties van Michail R. Goc (1866-1906) en Egor E. Lazarev (1855-1937). Vanaf 1902 diende ze als bibliotheek van de Partij van Socialisten-Revolutionairen (PSR). De bibliotheek bevond zich toen in Parijs en vanaf de jaren 1920 in Praag. Eind 1938, begin 1939 kon de toenmalige bibliothecaresse van het IISG, Annie Adama van Scheltema, de bibliotheek, "ongeveer 200 kleine kisten", op het nippertje uit Praag naar het IISG laten overbrengen, terwijl Duitsland het Sudetenland al bezet had. noot 2 Bij de collectie horen catalogi in de vorm van numerus currens lijsten (drie banden), een alfabetisch geordende lijst van boeken in Latijns schrift en een alfabetische lijst van boeken in Cyrillisch schrift.


De inventaris van de collectie Lavrov-Goc Library is te vinden op www.iisg.nl/archives/nl/files/l/10758482.php.


Noten

noot 1 Deze boeken zijn in de IISG-catalogus te vinden onder de collectiecode Marx-Engels Library. Zie hierover ook H.-P. Harstick, Zum Schicksal der Marxschen Privatbibliothek, in International Review of Social History, 1973, vol.1, pp. 208-210 (IISG signatuur ZO 56761)

noot 2 Over de verwerving van de Lavrov-Goc bibliotheek en andere collecties in de beginjaren van het IISG zie A. Adama van Scheltema-Kleefstra, Herinneringen van de bibliothecaresse van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1978, pp. 141-176 (IISG signatuur ZO 54334) en Maria Hunink, De papieren van de revolutie: Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947. Amsterdam, 1986, pp. 90-97 (IISG signatuur 322/42).

top