IISG

Provo provoceert

Introductie

Het Lieverdje De eerste aflevering van PROVO, (Amsterdam 12 juli 1965), bevatte klassieke anarchistische ideologie en recepten voor huisgemaakt dynamiet en andere explosieven. Provo was een beweging van anarchistische jongeren in Amsterdam die op een speelse manier het wettig gezag, de koningshuis en het 'klootjesvolk' van grijze meelopers provoceerde.
PROVO 1 werd meteen als 'opruiend pamflet' in beslag genomen. Het was Provo's eerste confrontatie met de autoriteiten in een lange rij.

Op straat manifesteerde Provo zich in happenings rond het beeld Het Lieverdje op het Spui rond het middernachtelijk uur op zaterdag.
Internationaal verwierf Provo vooral bekendheid door zijn protesten tegen het koningshuis, waaronder enige rookbommen op de huwelijksdag van Beatrix en Claus. Uit Provo's talrijke 'Witte Plannen', waarvan het Witte Fietsenplan het beroemdst geworden is, spreekt vooral bezorgdheid om een schoon milieu. De meeste plannen hadden ook het doel om privé-bezit publiek te maken.
Ook in de officiële Amsterdamse gemeentepolitiek probeerde Provo de Witte Plannen ingevoerd te krijgen. Tevergeefs, maar wel vond het Witte Plan-denken op zich steeds meer navolging, zelfs in de reclamewereld. Provo werd een instituut op zich, en dat was de reden waarom de beweging zichzelf in mei 1967 plechtig ophief.

Een dozijn herinneringen aan Provo uit de archieven van Provo, individuele provo's en plaatselijke initiatieven op het IISG. Foto's van Cor Jaring, Koen Wessing, Ab Pruis en vele anderen zijn op de afdeling Beeld en Geluid opgenomen.

Meer lezen:
Niek Pas, Imaazje! De verbeelding van Provo 1965-1967 (Amsterdam 2003)
Tekst: Margreet Schrevel
top