IISG

Andere collecties en literatuur

Collecties

Het IISG bezit vrij veel collecties over het utopisch socialisme. Zie onder andere de Catalogue of titles on Utopian Communities, Colonies, Communes and other Experiments in Living Together op onze site: http://www.iisg.nl/collections/communities/.

Ook archiefmateriaal van Etienne Cabet is op het IISG te vinden zie: http://www.iisg.nl/archives/en/files/c/10740145.php

Van 14 tot en met 17 september 1897 werd in Delft in het Agnetapark het derde Congres van de Internationale Cooperatieve Bond (International Cooperative Alliance) gehouden. De grote organisator hiervan was van Marken. Van Franse kant was onder ander E. De Boyve in Delft aanwezig. Het 'Atelier Coopératif de Photographie, Delft' verkocht series foto's die in gedupliceerde vorm naar alle waarschijnlijkheid via de Boyve voor een gedeelte terecht zijn gekomen bij Auguste Fabre. Zie: http://www.iisg.nl/collections/vanmarken/

Literatuur

Histoire générale de la coopération en France. Les idées et les faits, les hommes et les ouvres / Gaumont, Jean. - Paris : Fédération Nationale des Coopératives de Consommation, 1923-1924. - 2 tomes.1. Précurseurs et premices. 1924. 630 p. Avec ills, prts et reg. 2. Formation et développement de l'Institution Coopérative Moderne. 1923. 735 p. - Avec prts et reg.
IISG call number: F 2771/620-621

L'école de Nîmes / Gide, Ch. - Parijs, 1947. - 282 p. - Réproduction d'un cours professe au Collège de France de décembre 1925 a avril 1926.
IISG call number: CP 12/E/117

top