IISG

Een dozijn vaandels uit de vroege vakbeweging

Lees de introductie of klik op een foto voor een grotere afbeelding en meer gegevens.

Protestants-Christelijke Bond van Vervoerspersoneel

Transport-
arbeiders

Algemene Nederlandse Bond van Textielarbeiders De Eendracht

Textiel-
arbeiders

ANDB. Brillantsnijdsters en snijdersvereeniging

Brilliant-
snijdsters

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Politiebond Sint Michael

Politie-
personeel


Nederlandsche Roomsch Katholieke Mijnwerkersbond

Mijnwerkers

R.K. Werklieden Vereeniging

Werklieden

Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond

Bouw-
arbeiders

Algemeene Nederlandsche Typografenbond.

Typografen


Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland

Metaal-
arbeiders

Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters)

Fabrieks-
arbeiders

R.K. Bond van Hotel-, Cafe- en Restaurantgeemployeerden Sint Antonius

Horeca-
personeel

Protestants-Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel

Spoorweg-
personeel

top