IISG

Metaalindustrie
W.A. van de Walle, ontwerp voor het Troelstra-oord, 1930. ca. 56 x 113 cm.
top