IISG

De typografische industrie
W.A. van de Walle, ontwerp voor het Troelstra-oord, 1930. ca. 56 x 111 cm. De typografische industrie, met links een drukkerij, rechts een zetterij en in het midden het embleem van de Algemene Nederlandse Typografenbond, die de serie ramen van 1930 financierde.
top