IISG

Vietnam: dekolonisatie en koude oorlog

Yankee, go home Politieke prenten
Politieke prenten in diverse bladen geven een beeld van hoe Nederland denkt over de oorlog in Vietnam.


xxx Propaganda posters
Posters uit China, de Sovjet-Unie, Vietnam en de VS tonen het vijandbeeld in de betrokken landen.


xxx Vietnam acties
Hoe er in Nederland actie gevoerd werd voor Vietnam en wie er aan deelnam.


Het eindexamen geschiedenis 2005 en 2006 voor HAVO/VWO had als thema: Vietnam: dekolonisatie en koude oorlog. In de collecties van IISG en Persmuseum is veel materiaal te vinden dat met dit thema te maken heeft, zowel uit Nederland als uit de betrokken landen. We bieden hier drie selecties met bronnen bij het thema.

De eerste selectie bevat tien politieke prenten uit diverse Nederlandse bladen. Ze tonen hoe er in de Nederlandse media over de Vietnam-oorlog gedacht werd. Het beeld in de direct betrokken landen, Vietnam, de VS, China en de Sovjet-Unie komt naar voren in de selectie van posters. Ze laten goed zien wie de vriend en wie de vijand is. Nederland was niet direct betrokken bij de oorlog maar uit de derde selectie van acties in ons land wordt duidelijk hoe breed en divers de acties waren.

De drie onderdelen sluiten vooral aan bij de paragrafen 1 (internationale verhoudingen en vijandbeeld), 6.1 (rol media), 6.2 (rol protesten) van de stofomschrijving (zie www.eindexamen.nl). We bieden extra bronnen ter verdieping van het lesprogramma of illustratie van werkstukken. Het beeldmateriaal kan met extra vragen zelfstandig bestudeerd worden of geprint en geprojecteerd in de klas.

In de omvangrijke collecties van het IISG is veel meer materiaal (teksten, archieven, beeld en geluid, strips en pamfletten) te vinden over Vietnam. Bijzonder is de grote postercollectie uit China en de Sovjet-unie. Ook verwante thema's als communisme, internationale vredesbeweging en solidariteitsacties zijn goed vertegenwoordigd. Meer informatie in de catalogus of op de website.

top