Censuur! Persmuseum IISG

1900-1945: Massamedia en censuur I

De twintigste eeuw is de eeuw van de massamedia: de pers, film, radio en na de Tweede Wereldoorlog ook televisie. Al deze media staan aan censuur bloot. Censoren hanteren diverse instrumenten om deze media te breidelen. Zo is in de beginperiode van de radio dit medium strikter gereguleerd dan drukwerk. Uitzendingen verstoren is eenvoudig door technisch in te grijpen.

Lees meer

'Als de steenen spreken!' 1914

'Als de steenen spreken!', 1914

Barbusse, De Hel, 1919

Barbusse, De Hel, 1919

Donker Nederland: radiocensuur..., 1930

Donker Nederland: radiocensuur..., 1930

De Notenkraker, 1933

De Notenkraker, 1933


De Zeven Provinciën, 1933

De Zeven Provinciën, 1933

Strassenverzeichnis von Berlin

Tarnschrift: Strassenverzeichnis von Berlin

20 Rezepte...

Tarnschrift: 20 Rezepte...

Wenn ein Torero verliebt ist

Tarnschrift: Wenn ein Torero verliebt ist


Nooduitgave van De Tribune, 1934

Nooduitgave van De Tribune, 1934

Inbeslagname persen De Tribune, 1935

Inbeslagname persen De Tribune, 1935

Bottema, Vrijheid van drukpers, 1934

Bottema, Vrijheid van drukpers, 1934

Brief d.d. 28 juli 1934 aan A. Adama van Scheltema

Brief d.d. 28 juli 1934 aan A. Adama van Scheltema


Het Volk, 1936

Het Volk, 1936

Arntz, Het derde rijk, 1936

Arntz, Het derde rijk, 1936

Dekker, Hitler..., 1936

Hitler, Mein Kampf, 1936

Hitler, Mein Kampf, 1936


Schrijfset voor schrijven met onzichtbare inkt

Schrijfset voor schrijven met onzichtbare inkt

Schrijfmachine van verzetskrant De Waarheid

Schrijfmachine van verzetskrant De Waarheid

De Waarheid, 1941

De Waarheid, 1941

De Gil, 1944

De Gil, 1944

In de twintigste eeuw strijden grote ideologische bewegingen om controle over de staat. Waar ze slagen is de vrijheid van meningsuiting ogenblikkelijk afgeschaft en een strenge censuur ingevoerd: Rusland vanaf 1917, Duitsland in de jaren dertig, het Spanje van Franco, het kemalistische Turkije, het maoïstische China, het islamitische Iran. Wereldwijd strijden vrijheidsbewegingen voor dekolonisatie en onafhankelijkheid. Koloniale machten gaan dit tegen met censuur en repressie. Deze houden niet op als na de Tweede Wereldoorlog het dekolonisatieproces zijn beslag krijgt. De nieuwe onafhankelijke staten in Azië, Afrika en het Caraïbisch gebied ontwikkelen eigen strategieën, inclusief censuur, om de prille vrijheid te beschermen.

Wereldlijke en kerkelijke overheden zien de enorme mogelijkheden om massamedia in te zetten voor voorlichting, dwang en repressie. Door de voortschrijdende techniek wordt het ook steeds eenvoudiger en goedkoper om controle en censuur te ontduiken. Zo is de stencilmachine de favoriete druktechniek voor illegale publicaties tijdens de Duitse bezetting en in de jaren zeventig en tachtig voor allerlei oppositionele bewegingen. En zo worden radio - het bereik van de korte golf is enorm - en televisie gebruikt om van over de landsgrenzen oppositionele uitingen te verspreiden in landen met strenge censuur.

top