Censuur! Persmuseum IISG

1900-1945: Massamedia en censuur I
Nooduitgave van De Tribune van 7 juli 1934
Nooduitgave van De Tribune van 7 juli
1934
na de inbeslagname van de persen tijdens het Jordaanoproer.
De Tribune vervolgd
Vanwege de verlaging van de werkloosheidsuitkeringen breken er in de zomer van 1934 rellen uit in Amsterdam en De Tribune doet daar uitgebreid verslag van. De demonstraties waartoe deze krant opriep worden bloedig neergeslagen. Zes mensen komen om bij wat als het 'Jordaanoproer' de geschiedenis zal ingaan. In de zomer van 1934 worden, op last van minister-president Hendrik Colijn, de drukpersen van De Tribune zelfs onklaar gemaakt en later in beslag genomen, maar De Tribune blijft in gestencilde noodedities verschijnen.
Signatuur: IISG
ZK17493
top