De NederlandersNederlandse schepenDieren voor het hofRussenBuitenlanders in YokohamaAndere prenten
Roodharige Barbaren. Nederlanders en andere buitenlanders in Nagasaki en Yokohama, 1800 - 1865

De Nederlanders

Het eiland Deshima
Van 1641 tot de 1850er jaren waren de Nederlanders de enige Westerlingen die in Japan mochten komen en handel drijven. Ze mochten alleen op Deshima verblijven, een klein kunstmatig eiland in de haven van Nagasaki. Daar werden ze bezocht door Japanse handelaren, tolken en courtisanes.

01
Kaart van Nagasaki


De Nederlanders
De vreemde gezichten van de Nederlanders, hun kleren en bezittingen als zakhorloges en telescopen fascineerden de Japanners. Omdat ze de Nederlanders op Deshima niet konden bezoeken om schetsen te maken, moesten de Japanse kunstenaars afgaan op korte indrukken, beschrijvingen van mensen die de Nederlanders echt hadden gezien, prenten van collega's en de schaarse voorbeelden van Westerse prenten.

11 13 17
Hollander met
verrekijker
Hollander weegt
handelswaar
Hollander en
Javaanse bediende


15 38
Hollanders bereiden
zalf
Hollanders aan
het diner


Het Opperhoofd en zijn gezin
Leider van de Hollandse delegatie was het Opperhoofd, dat meestal voor één jaar werd benoemd. Opperhoofd Jan Cock Blomhoff baarde in 1817 opzien, toen hij op Deshima aankwam met zijn zoon Johannes, zijn vrouw Titia en twee vrouwelijke bedienden. Zij waren de eerste Westerse vrouwen die ooit in Japan verbleven.

12 18 19
Hollands Opperhoofd
met bediende
Hollandse man
en vrouw
Hollandse vrouw


De Koning van Holland
Koning Willem III schonk Japan in 1855 een stoomschip, om het land te helpen bij de opbouw van de marinevloot. Het geschenk werd zeer op prijs gesteld - maar de karikatuur van de Koning hieronder is niet erg vleiend.

27
De Koning van Holland

top