IISH

NMB Contraception Booklet 1896
Middelenboekje 1896
De middelen ter voorkoming van groote gezinnen. Uitgegeven door den Nieuw-Malthusiaansche Bond (Als rechtspersoon erkend bij Kon. Besluit van 30 Januari 1895, No. 24). Laatste verbeterde en vermeerderde druk Jan 1896.
1896
Author:
NMB
Call number:
Bro 3400/7
top