IISG

Tegen Rampspoed en Risico

Affiches arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek

Veiligheidsinstituut, 1966 In de De Burcht-Vakbondsmuseum was vanaf 29 september 2000 tot en met 4 maart 2001 een tentoonstelling te zien waarin het streven om de werkplek veilig te maken centraal staat.
Gedurende meer dan een eeuw hebben mensen gepoogd de plek waar zij werken, van de ongezonde 19e eeuwse fabrieken tot de recente 'sick-buildings', schoon en veilig te krijgen. Het thema behoort tot de eerste gebieden waarop sociale wetgeving tot stand komt. Het laat op het niveau van de werkvloer zien wat de invloed is van ondernemers, werknemers en overheid op iets waar bijna iedereen mee te maken heeft.
Het tentoongestelde materiaal, is grotendeels afkomstig uit de collecties van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De tentoonstelling geeft een selectie uit de overvloed van materiaal dat geproduceerd is met het doel mensen te waarschuwen en gedrag te verbeteren. Over meer dan 100 jaar verandert het beeld natuurlijk. Die veranderingen zijn terug te vinden in het historisch overzicht. Hoe dit verwerkt is in de beeldvorming ziet u in de tentoonstelling.

De tentoonstelling

Deze tentoonstelling bestaat uit 56 affiches die verdeeld zijn over vier hoofdstukken. Door in het overzicht te klikken op de affiches ziet u een grotere afbeelding en meer informatie.

Veiligheidsaffiches 1922-1963 1. Klassieke veiligheidsaffiches 1922-1963
Dit deel toont de affiches die zich bezighouden met het klassieke veiligheidsideaal: de ongevallen en onveiligheid in het bedrijf.


Veiligheidsaffiches 1955-2000 2. Affiches veiligheid en arbeidsomstandigheden
Hier worden de affiches getoond die ingaan op het nieuwe veiligheidsideaal van de jaren 60: de bredere arbeidsomstandigheden zoals die vastgelegd zijn in de Arbowet.

Buitenlandse veiligheidsaffiches 3. Buitenlandse veiligheidsaffiches
Enige voorbeelden van veiligheidsaffiches uit het buitenland.


Historisch overzicht 4. Historisch overzicht
Een historisch overzicht van de geschiedenis van de bedrijfsveiligheid in Nederland.


© Op alle teksten en afbeeldingen berust copyright. Ze zijn alleen bedoeld om op deze site getoond te worden. Niets mag op enige manier gekopieerd, vermenigvuldigd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
top