IISG

Slovenci na Nizozemskem
Z Malega Kamna
Z Malega Kamna
Družina Drenovec z Malega Kamna (okoli leta 1928). Od leve proti desni: Franc Drenovec, Cecilija Drenovec-Maček in Jožef (Bep) Drenovec.
Zbirka:
Drenovec 06
top