USTE

Türk göçmen işçileri

Bayram Arslan 19 Ağustos 1964’te Türkiye ile Hollanda arasında işçi göçünü düzenleyen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, on yıl sonra patlak veren ‘petrol krizi’ne kadar, Hollanda şirketlerine Türkiye’den geçici işçi getirme olanağını sağladı.
2004 yılı söz konusu anlaşmanın imzalanışının 40. yıldönümü. Bu tarihsel olayı anmak amacıyla Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE) ve Türkler için Danışma Kurulu (İOT) ortak bir girişim başlattılar. Amaç birinci kuşak işçilerin deneyimlerini yansıtmaktı.
Erhan Tuskan bu işçilere ait her türlü dökümanı ve fotoğrafı toplamaya çalıştı. Değişik insanların sadece beklentilerini değil, Hollanda’daki günlük yaşantılarını da kayda geçirdi. Toplanan fotoğrafların önemli bir bölümü Göçmen Tarihi Fotoğraf Arşivi’nde (Historisch Beeldarchief Migranten) saklandı.
Burada bu arşivden yapılan küçük bir seçme sergilenmektedir.

Kaynak:

Erhan Tuskan & Jaap Vogel, Lied uit den vreemde – Gurbet Türküsü. Brieven en fotoğraflar van Turkse migranten 1964-1975, Amsterdam (Aksant) 2004.

Kitap, 23 Aralık 2004’te Holanda’nın azınlıklar politikası ve entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanı R. Verdonk’a sunuldu.

top