IISG

Zuideuropese migranten

Naar de bloembollen Wie in een vreemd land terechtkomt, kan niet zonder nieuwe contacten. Of het nu is met landgenoten of met gevestigden, privé of georganiseerd. In de albums van Zuid-Europeanen worden dan ook talloze foto's van zulke ontmoetingen aangetroffen. Ze tonen hoe de nieuwkomers vriendschappen sluiten, uitgaan en verliefd worden. In een latere fase komt het tot huwelijken en tot het stichten van gezinnen. Het nieuwe land raakt bekend en begint een vertrouwde basis te vormen. De beelden voeren ook naar plekken buiten de intieme levenssfeer. Naar bijeenkomsten met gevestigde landgenoten, die net als de nieuwkomers hun weg moesten vinden. Daarbij bleek de behoefte om de cultuur van hun herkomstland levend te houden. In het begin op een informele manier, bij een langer verblijf ontstonden als vanzelf eigen verenigingen.
De vroegste foto's van Zuideuropese migranten in deze tentoonstelling zijn die van Slovenen. Zij vestigden zich ver vóór de Tweede Wereldoorlog in Limburg, waar ze in de mijnen werkten. Na de oorlog kwamen de Italianen en Spanjaarden, de eerste gastarbeiders uit landen waar de Nederlandse overheid een wervingsakkoord mee sloot. In de jaren zeventig volgden arbeiders uit het voormalig Joegoslavië; niet alleen mannen, ook grote groepen vrouwen. In Joegoslavische kringen bleek het volksdansen bijzonder populair en hun bijeenkomsten trokken ook Nederlanders, die zich geduldig lieten instrueren. Bij de Spanjaarden begeleidden de klanken van het geboorteland de dansers, die met zichtbaar gepassioneerde gebaren de flamenco uitvoerden. De mannen uit het buurland Italië kwamen vooral in beweging bij het voetbalspel. De opening van de eerste Italiaanse pizzeria in Delft leverde meteen een eigen elftal op. Het speelde om La Coppa Fontanella, naar de naam van het restaurant.

In deze digitale tentoonstelling zijn uiteenlopende contacten van Zuid-Europeanen in beeld gebracht. De foto's werden opgespoord en verzameld door deelnemers aan de training 'Culturele Spoorzoekers', die het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis samen met de overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese Gemeenschappen (Lize) organiseerde. De spoorzoekers (of hun ouders) zijn afkomstig uit Bosnië, Macedonië, Servië, Slovenië, Italië en Spanje. Bij het klikken op hun naam verschijnt een biografisch portret, waarmee zij zich presenteren aan de bezoekers van de tentoonstelling.

Medewerkers aan deze tentoonstelling waren:
- Susana Aparicio Lardies & Juan Alonso
- Nevena Bajalica
- Mirela Belkoski
- Ernad Čilašević
- Barbara Hribar
- Milena Mulders
- Naida Ribic
- Sinolicka Trpkova
- Graziella Vitale

Wilt u reageren:

top