IISG

Zusters uit Suriname

Belijdenis in Zeist
Vijftien Surinaamse verpleegsters (in witte kleding) uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen doen op 22 maart 1959 hun belijdenis bij de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Derde van rechts staat dominee Prinsen, belast met het pastoraat onder Surinamers in Nederland.
Collectie:
R. Hoogstad
, 01
top