HSN
HSN_kop
Go To
HSN Home

About HSN

Data

Projects

Products

Links

Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISH
Maintained by the:
International Institute of Social History (IISH)

SitemapSearch

LINKS project

LINKS project LINKS beoogt een reconstructie van alle negentiende en vroeg-twintigste eeuwse families in Nederland. De basis voor deze reconstructie wordt gevormd door GENLIAS, de index op de akten van de burgerlijke stand zoals die in de openbare archieven van Nederland worden bewaard. Gedurende de laatste vijftien jaar werkten talrijke vrijwilligers aan de totstandkoming van deze index. Deze bevat niet alleen de namen van geborenen, overledenen en gehuwden maar ook die van de ouders, geboorteplaatsen, leeftijden en veelal het beroep.

De beschikbaarheid van deze dataset biedt een enorm potentieel voor wetenschappelijk onderzoek, mits de individuen aan elkaar worden gelinkt tot families. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de historische demografie en de sociale en economische geschiedenis maar ook aan naamkunde, epidemiologie, antropologie, historische sociologie en genetica. Vanwege de hoge mate van fuzzyness van de voor- en achternamen (als gevolg van fouten, verkeerde opgaven en inconsistenties tijdens de registratie, regionale afwijkingen, fouten bij het indexeren, etc.) is dit linken niet vanzelfsprekend. Het informatiseringdoel van LINKS is drieledig: a) de bouw van een dynamische parser die de input van GENLIAS omzet naar gestandaardiseerde eenheden, b) de bouw van nominal record linkage procedures met zelflerende capaciteiten en c) de bouw van een retrieval systeem inclusief GIS-referenties en visualisering waarmee de wetenschapper zijn benodigde data kan selecteren. Omdat de database van GENLIAS continu wordt vernieuwd en uitgebreid, voorzien we jaarlijks een nieuwe release van LINKS met familiereconstructies, niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor de GENLIAS gemeenschap.

Het project is een samenwerking tussen het IISG, het LIACS (Leiden Institute of Advanced Computer Science), het Meertens Instituut, de VKS (Virtual Knowledge Studio). Voor meer informatie zie de oorspronkelijke aanvraag.

Top

 
HSN / LINKS PROJECT 

IISH Home