IISH

Bibliografie

Zettingen en omslagen van 1496, 1515 en 1518. Bijvoegsel op de uitgaven der Informatie van 1514 en der Enqueste van 1496 / R. Fruin (.pdf, 1,7 Mb), deze tekst is als pdf weergegeven, maar niet op tekst doorzoekbaar
Leiden, 1877

'Bespreking van Robert Fruin, Informacie up den staet', in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. Nieuwe reeks 5 (pagina's 54-57) / Paulus Nijhoff
's Gravenhage, 1866

'Bespreking van Robert Fruin, Enqueste ende Informatie', in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. Nieuwe reeks 9 (pagina's 13-14) / P.L. Muller
's Gravenhage, 1877

'Holland en West-Friesland op het einde der Middeleeuwen 1494-1514', in: De Gids 41 (pagina's 512-565) / J.A. Sillem
(1877)

Een terugblik, Statistische bewerking van de resultaten van de Informacie van 1514 / J.C. Naber
Bijdragen van het Statistisch Instituut 1885 en 1890, Amsterdam.
- Artikel uit 1885 (.pdf, 20 Mb), het artikel is weergegeven als pdf, maar niet op tekst doorzoekbaar
- Artikel uit 1890 (.pdf, 3 Mb), het artikel is weergegeven als pdf, maar niet op tekst doorzoekbaar

'Iets over den economischen toestand van Alkmaar in 1514 (proeve voor het rangschikken van gegevens uit de "Informacie" van 1514)', in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 9 (vierde reeks) (pagina's 187-197; met reactie door H.E. van Gelder op pagina's 198-201) / A. Zijp
1910

'Hoe het vier eeuwen gelden gesteld was in West-Friesland', in: West-Frieslands oud en nieuw 7 (pagina's 121-128) / D. Brouwer
1933

'Economische aardrijkskunde van Holland omstreeks 1500', in: Tijdschrift voor economische geographie 30 (pagina's 127-149) / M.J. Boerendonk
1939

Historische landbouwkaart van Holland samengesteld aan de hand van de 'Enqueste upt stuck der Verpondinghe' van 1494 en de 'Informacie upt stuck der Verpondinghe' van 1514 / M.J. Boerendonk
1943

'Agrarnye otnosenija v Južnoj Gollandii, Amsterlante i Choojlante po materialam opisej 1494 i 1514 godov', in: Srednie Veka 17 (pagina's 164-195) / A.N. Čistozvonov
1960

'Agrarnye otnošenija v Severnoj Gollandii po materialam opisej 1494 i 1514 godov', in: Srednie Veka 19 (pagina's 108-141) / A.N. Čistozvonov
1961

Een terugblik. Statistische bewerking van de resultaten van de informatie van 1514 / J.C. Naber
Haarlem, 1970.
(Dit betreft een herdruk van Naber's publicaties in Bijdragen van het Statistisch Instituut uit 1885 en 1890. Het bevat wel een nieuw voorwoord van A.M. van der Woude.)

'Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw', in: A.A.G. Bijdragen 16 / A.M. van der Woude
Wageningen, 1972

'Tussen Twisk en Matenesse', in: Volkskundig Bulletin 8 (pagina's 1-46) / J.J. Voskuil
1982

'De Informacie van 1514-1515; een fiscale enquête', in: J.F.M. Giele et al. (red.), Van wet naar recht. Opstellen aangeboden aan Prof. mr J.P. Scheltens (pagina's 77-98) / J. Lamens
Deventer, 1984

'De openbare financien in Holland en Westfriesland rond 1500: de verpondingen naar aanleiding van de enquete van 1494 en de informatie van 1514' (ongepubliceerde scriptie) / Ch. van Rutte-de Ruyter
1984

'Les modes d'imposition en Hollande, 1477-1515', in: Publications de centre Européen d'études Burgundo-Médianes 28 (pagina's 159-171) / J.W. Marsilje
1988

Landinrichting en archeologie: het bodemarchief van Waterland (in: Nederlandse archeologische rapporten 6) (hoofdstuk 6) / J.M. Bos
Amersfoort, 1988

'Personen en instellingen genoemd in de registers van: Het Haardstedengeld 1493, De Enqueste 1494, De Informacie 1514, De 10e penning, 1543, 1553 en 1558 betreffende het dorp Koedijk' / J.P. Geus
Capelle aan den IJssel, 1988.

De betrekkelijke betekenis van de enqueste van 1494 en de informacie van 1514 voor de kennis van de welvaart op het Hollandse platteland in het begin van de zestiende eeuw / W.J. Diepeveen
1989

'The economic expansion of Holland and Zeeland in the fourteenth-sixteenth centuries', in: E. Aerts e.a. (red.), Studia historica oeconomica. Liber amicorum Herman van der Wee (pagina's 41-58) / Wim Blockmans
Leuven, 1993

'Een nieuwe uitgave van de Enqueste van 1494', in: Historisch magazine voor Noord-Holland 3:4 (pagina's 4-7) / W.G. Heeres
1994

'Informacie upt stuck der verpondinghe', in: Contact blad 17:63 (pagina's 21-27) / H. Oldenhof
1995

'De Dordtse bevolking: een demografisch raadsel', in: Geschiedenis van Dordrecht I tot 1572 (pagina's 234-248) / Jan van Herwaarden e.a. (red.)
Hilversum, 1996

'Een menigte poorters en inwoners', in: P.H.A.M. Abels et al. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (pagina's 37-49) / K. Goudriaan en B.J. Ibelings
Hilversum, 2002

'Taking the measure of the early modern economy: historical national accounts for Holland in 1510/14', in: European review of economic history 6 (pagina's 131-163) / Jan Luiten van Zanden
2002

'Bevolking: tussen Inquisitie en Informacie', in: J.G. Smit (red.), Den Haag. Geschiedenis van de stad I: Vroegste tijd tot 1574 (pagina's 77-87) / Bart Ibelings
Zwolle, 2004

top