Liem, Ing Hwie (1900-1961)

Directeur van de NV Tegal- en Betonfabriek 'Midden-Java'. Directeur van de NV Djokjasche IJs-Maatschappij.
Djokjakarta

Economische sector(en)

15  Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
26  Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten

Bronnen

Literatuur
Didi Kwartanada, 'Chinese Leadership and Organization in Yogyakarta during the Japanese Occupation', in Paul Kratoska (ed.), Southeast Asian Minorities in Wartime Japanese Empire / translated by Paul Kratoska (Surrey: Curzon Press, 2001) chapter 5.
Didi Kwartanada, 'Competition, Patriotism and Collaboration: The Chinese Businessmen of Yogyakarta Between the 1930s-1945', in: Journal of Southeast Asian Studies 33, no. 2 (June 2002) 257-277.

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst