Lohmann, Julius Theodoor (1881-*)

Directeur van de Aziatische Handelmaatschappij voor Meststoffen NV (voorheen genaamd NV Chemicalienhandel "De Gedeh"). Was tevens directeur van het kantoor-Amsterdam van de Bank voor Indie, directeur van Matthias Rohde & Co.'s Handelmaatschappij (later genaamd NV Centrale Financieringsmaatschappij) en van de NV Indische Speciaal-Agentschappen Maatschappij "Isamy", een chemisch-pharmaceutische onderneming.
Amsterdam

Economische sector(en)

51  Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst