Lugard, Adriaan Herman (1897-*)

Directeur van de NV Linnenfabrieken Van den Briel & Verster. In 1932 associeerde L. zich met F. van Dissel in de firma van Dissel & Lugard. In 1933 kwam een fusie tot stand met de firma Van den Briel & Verster.
Eindhoven

Economische sector(en)

17  Vervaardiging van textiel

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst