Moes, Christiaan (1879-1964)

Directeur Suikerraffinaderij Spakler & Tetterode.
Amsterdam

Economische sector(en)

15  Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Bronnen

Literatuur
J. Jolles, 'Chr. Moes', in: Economisch-Historisch Jaarboek Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, deel 30 (1963-1964) 336-337.

Links
NEHA Jaarboek

 

« Terug naar lijst