Philippi, Herman (1875-*)

Directeur van de NV Algemeene Maatschappij voor Mijnbouw- en andere Concessies (AMMAC), en eigenaar van Boni, Bureau voor Mijnbouwkundige Opsporingen en Opmetingen.
Bandoeng

Economische sector(en)

14  Winning van zand, grind, klei, zout e.d.
74  Overige zakelijke dienstverlening

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst