Wemmers, Hendrik Hermanus (1897-1983)

President-directeur van de Staatsmijnen.

Economische sector(en)

11  Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning
14  Winning van zand, grind, klei, zout e.d.

Bronnen

Literatuur
G.C.P. Linssen, 'Hendrik Hermanus Wemmers (1897-1983). Bruggenbouwer tussen protestanten en katholieken', in: P. Werkman en R. van der Woude (red.) Geloof in eigen zaak. Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw, (Amsterdam 2006) 328-353.


 

« Terug naar lijst