Eesteren, Jacobus Pieter van (1901-1972)

NV Aanneming Bedrijf v.h. Boele & van Eesteren (1925-1931); oprichter, lid van de Raad van Beheer en commissaris van de Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren (vanaf 932).
Amsterdam

Economische sector(en)

45  Bouwnijverheid

Bronnen

Literatuur
Cora Boele, 'Familie Van Eesteren', in J. Visser (et al.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Holland, Zuid-Holland (Walburg Pers : Zutphen 2013) 204-209.
H.J. Stuvel (red.), J.P. van Eesteren (Rotterdam 1972).
W.F. Lichtenauer, 'Eesteren, Jacobus Pieter van (1901-1972)', in: Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 1 ('s Gravenhage 1979) 165-167.

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden
Biografisch woordenboek van Nederland

 

« Terug naar lijst