IISH

Filantropie in Nederland - Voorbeelden uit de periode 1770-2020

Filantropie in Nederland
Vibeke Kingma, Marco H.D. van Leeuwen (red.), Filantropie in Nederland - Voorbeelden uit de periode 1770-2020
Amsterdam: Aksant, 2007. ISBN 978-90-5260-271-4, 219 pp.

Open het Dorp, het allereerste Nederlandse museum, Zending in Egypte, de tsunami actie en soepkeukens in Zeeland. Het is slechts een greep uit het brede spectrum van filantropische activiteiten in het moderne Nederland. Waaraan Nederlanders geven en gaven, en waarom; hoe filantropische fondsen werken en wat de bestaansgrond is van de Goede Doelen; waarom bedrijven geven en hoe er in verschillende periodes over filantropie gedacht werd. Het komt in deze bundel allemaal aan bod. De geschiedenis van de filantropie in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw staat nog in de kinderschoenen. Dit boek vormt een aanzet tot het schrijven van die geschiedenis. Het geeft inzicht in de kunst van het geven tussen 1770 en 2020.

top