IISG

Wereldverbeteraars. Vijf eeuwen sociale geschiedenis verzameld door het IISG

Wereldverbeteraars
Jaap Kloosterman, Jan Lucassen, Wereldverbeteraars. Vijf eeuwen sociale geschiedenis verzameld door het IISG
Amsterdam: Aksant, 2010. ISBN 978-90-5260-386-5, 240 pp.

*Dit boek kan besteld worden via de Social History Shop van het IISG. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met .

Revolutionairen, anarchisten, socialisten, vredesactivisten, seksuele hervormers, fundamentalisten... wereldverbeteraars zijn van alle tijden. De collecties van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam zijn er vol van. Het IISG is het grootste documentatiecentrum ter wereld op het terrein van sociale geschiedenis en emancipatorische bewegingen. Vijftig strekkende kilometer boeken, archieven, posters, spandoeken en foto's vormen de verzameling waaraan het Instituut zijn vermaardheid dankt.

Dit boek verschijnt ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van het IISG in 2010. Het kijkt terug op driekwart eeuw verzamelen in internationale context. Maar het schrijft ook een nieuwe geschiedenis van creatieve ideeën en mensen die zich inzetten voor radicale verandering. Wereldverbeteraars vormen de rode draad in het verhaal, dat is opgebouwd uit meer dan tweehonderd originele documenten. Van Karl Marx naar Aung San Suu Kyi, van de Franse Revolutie naar de Chinese studentenopstand van 1989, van de wereldbestormers in de Gouden Eeuw naar de antiglobalisten van nu.

Jaap Kloosterman en Jan Lucassen zijn senior stafmedewerkers van het IISG en samenstellers van de tentoonstelling 'Wereldverbeteraars, 75 jaar IISG' in het Gebouw Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 29 oktober 2010 tot 30 januari 2011.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Werken voor de arbeid: driekwart eeuw verzamelen op het IISG
De keuze
Hoofdstuk 1: The West en the Rest
1.1: De opkomst van markten
1.2: De grote theoretici
1.3: Revoluties in Europa
1.4: Socialisme
1.5: Anarchisme
1.6: Communisme
1.7: Alternatieven voor de ‘linkse’ bewegingen
Hoofdstuk 2: Oost-Europa
2.1: Tsaristisch Rusland
2.2: Communistisch Rusland
2.3: Anti-communistische oppositie
Hoofdstuk 3: Het Nabije en Midden-Oosten
3.1: Gedwongen modernisering
3.2: Verzet tegen modernisering
3.3: Zionisme en anti-Zionisme
Hoofdstuk 4: Zuid en Zuidoost-Azië
4.1: Kolonialisme en imperialisme
4.2: Anti-kolonialisme
4.3: Nieuwe sociale bewegingen
Hoofdstuk 5: Globalisering, anti-globalisering en alterglobalisering
5.1: Internationale migraties
5.2: Politieke reacties op de globalisering
5.3: Mensenrechten
5.4: Het milieu
Bronvermelding
Een woord van dank

top