IISG

  |  Index |  In beelden |  Chronologie |  Biografie

Troelstra Digitaal

Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van de dichter en politicus Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) heeft het IISG een digitaal documentatie centrum geopend, waar de gebruiker gemakkelijk toegang vindt tot het Troelstra-archief van het IISG, een beeldbiografie van foto's en politieke prenten, de chronologie van zijn leven, informatie over de in februari 2010 verschenen biografie Politicus uit hartstocht door Piet Hagen, en andere relevante informatie.

• Een leven in beelden

portretten - jeugd en studententijd - dichter en journalist - huwelijk, echtscheiding, kinderen - partijleider - vredesduif in oorlogstijd - revolutionair én democraat - in de karikatuur (1) - in de karikatuur (2) - volkstribuun - terugblik - Troelstra in beeld

• Chronologie van het leven van Pieter Jelles Troelstra

1860-1869 | 1870-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 |
1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1931

Politicus uit hartstocht • Biografie over Pieter Jelles Troelstra Politicus uit hartstocht, door Piet Hagen

. Inhoudsopgave (.pdf, 49 Kb)
. Personenregister bij de biografie (.pdf, 76 Kb)
. Zaakregister bij de biografie (.pdf, 96 Kb)
. Bibliografie van Troelstra (.pdf, 61 Kb).
. Het journalistieke werk van Troelstra (.pdf, 231 Kb).

• Korte biografie in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging
in Nederland
.

• Artikel Troelstra in Biografisch Woordenboek van Nederland.

• Troelstra-collecties bij het IISG:

. Inventaris van het archief Troelstra
. Foto's van Pieter Jelles Troelstra
. Karikaturen van Pieter Jelles Troelstra
. Boeken van en over Pieter Jelles Troelstra.

• Troelstra-collectie in Tresoar, Leeuwarden:

. Gedichten van Piter Jelles Troelstra bij Operaesje Fers
. Foto's van Piter Jelles Troelstra
. Boeken, brieven, handschriften, enz. van Piter Jelles Troelstra in de catalogus van Tresoar
. Opnamen van Troelstra in het Troelstra-oord, met zijn vrouw Sjoukje Oosterbaan en zijn biograaf Wiardi Beckman. Aansluitend beelden van zijn begrafenis (geen geluid):

• Gedenkschriften: volledige tekst van Troelstra's autobiografie

Gedenkschriften. Deel I. Wording
Gedenkschriften. Deel II. Groei
Gedenkschriften. Deel III. Branding
Gedenkschriften. Deel IV. Storm
Naam- en Zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften (L.J.Kleijn, 1932) (.pdf, 13 Mb).

Biografie Nynke van Hichtum • Nynke van Hichtum : volledige tekst van de biografie over Troelstra's eerste vrouw, Sjoukje Bokma de Boer, door Aukje Holtrop.

• De Vredesconferentie van Stockholm 1917
148 originele documenten in de oorspronkelijke taal, samen met een Duitse vertaling en annotatie, plus een selectie foto's van de voorbereidingen voor de conferentie met Duitse bijschriften.

• BG A25/56 De Hogerhuis-zaak
Geschiedenisproject voor leerlingen van het VWO op basis van bronnen over de Hogerhuis-affaire, onder meer uit het Troelstra-archief.
Korte biografie van de gebroeders Keimpe, Wybren en Marten Hogerhuis in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland.

• Vergissing van Troelstra - artikel in Wikipedia over de oproep tot een socialistische revolutie in Nederland in november 1918.

• Troelstra's tragedie - uitzending van Andere Tijden op 20 september 2005: November 1918, de socialist Troelstra preekt de revolutie en de Oranjegezinden trekken naar Den Haag om het land te redden. Met interviews en literatuurverwijzingen.

top