IISG

  |  Index |  In beelden |  Chronologie |  Biografie

Biografie

Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra

Boekomslag In 2010 is het 150 jaar geleden dat de dichter-politicus Pieter Jelles Troelstra werd geboren. Hij was de grondlegger van de Nederlandse sociaal-democratie en dertig jaar politiek leider van de SDAP, de voorganger van de huidige PvdA. Ter gelegenheid daarvan verschijnt op 18 februari Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra door Piet Hagen.

Troelstra, medeoprichter en dertig jaar aanvoerder van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, is een van de kleurrijkste politici die Nederland gekend heeft.
Deze biografie schetst zijn Friese jeugd en zijn Groningse studententijd, zijn romantisch dichterschap en zijn ontwikkeling van sociaal advocaat tot politiek leider van de Nederlandse sociaal-democratie. Troelstra bestreed anarchisten en communisten even hard als kapitalisten. Hij pleitte voor een Verenigd Europa en verwierf internationale faam als vredesactivist tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn leven werd getekend door een permanente spanning tussen socialistische theorie en alledaagse praktijk, met als dramatisch hoogte- en dieptepunt de 'revolutie die niet doorging' in 1918.
Politiek en persoonlijk leven waren bij Pieter Jelles nauw verweven. Daarom is er ruime aandacht voor de conflicten met zijn liberale vader, zijn huwelijk met en scheiding van schrijfster Nynke van Hichtum, zijn religieuze aanleg en belangstelling voor spiritisme, zijn directeurschap bij een verzekeringsmaatschappij, zijn vriendschappen en ruzies, zijn relaties met dubieuze miljonairs en zijn frequente bezoeken aan buitenlandse kuuroorden.
Politicus uit hartstocht is het levensverhaal van een charismatisch 'strijder' die zichzelf zag als de Mozes die zijn soms morrend volk leidde naar het beloofde land.

Hagen en Troelstra

De auteur bij het beeld van Troelstra, in de voormalige Tweede Kamer in Den Haag.

Verschenen bij De Arbeiderspers , Amsterdam
ISBN 978-90-295-7216-3, 900 pp.

Inhoudsopgave (.pdf, 49 Kb)
Personenregister bij de biografie (.pdf, 76 Kb)
Zaakregister bij de biografie (.pdf, 96 Kb)
Bibliografie van Troelstra (.pdf, 61 Kb).

Aandacht in de media

Omrop Fryslân heeft op 18 februari 2010 in het tv-programma Hjoed aandacht besteed aan het verschijnen van de biografie. De uitzending is te zien op you tube: De definitive biografy oer Piter Jelles Troelstra.
Daarnaast is op 21 februari 2010 een radiodocumentaire uitgezonden, waarin ook enkele gedichten van Troelstra worden voorgedragen.

top