Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis

Het TvSG is per 2004 voortgezet als het

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG),

waarin ook het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin op zijn gegaan.

Hier vindt u informatie over het TvSG tot en met 2002.

Het TvSG was een uitgave van de Stichting tot beoefening van de Sociale Geschiedenis en verschijnt onder auspiciŽn van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Het tijdschrift verscheen vier maal per jaar en werd namens de Stichting uitgegeven door Uitgeverij Verloren, Hilversum.

Redactie (t/m 2003): Marlou Schrover (redactiesecretaris), Harald Deceulaer, Rudolf Dekker, Gita Deneckere, Frank Huisman, Leo Lucassen, en Anton Schuurman, Judith Thissen
Contactadres - algemeen: dr Marlou Schrover. E-mail: M.L.J.C.Schrover@let.leidenuniv.nl.
Voor deze site: E-mail: Anton.Schuurman@wur.nl 

(Laatste wijzigingen april 2003, nieuws is ook op die datum geupdated)