IISG

Bibliotheek en documentatiecollecties

Internationale AvantgardeVanzelfsprekend bevat de studiebibliotheek van het IISG alle relevante publicaties op het gebied van global labour history, de theorie en geschiedenis van de internationale arbeidersbeweging, arbeidsrelaties, arbeidsmigratie en zo voort. Bovendien zijn de publicaties vanuit de sociale bewegingen zelf te raadplegen. Gedrukte bronnen uitgaande van de International Working Man's Association (IWMA) zijn compleet aanwezig van 1864 tot 1876. Hetzelfde geldt voor de Tweede Internationale van 1889 tot 1914 en zijn sociaal-democratische opvolgers na 1914. Op enkele uitzonderingen na is ook de Derde Internationale goed vertegenwoordigd. De originele periodieken vormen hier de pijlers van de collectie.

Tot de bibliotheek behoren ook speciale en thematische collecties boeken, pamfletten en periodieken. Deze zijn te vinden door in de bibliotheekcatalogus te zoeken op Speciale Collecties. Drie van die grote collecties zijn:
- Bijna 6000 titels van de coöperatiebeweging (productie- en verbruikerscooperaties) wereldwijd, te vinden onder collectiecode Cooperations
- International Mass Media Research Center (IMMRC) is een speciale bibiotheek met marxistische geschriften over massacommunicatie en cultuur, met boeken, tijdschriften, manuscripten en documentatie over alle aspecten van communicatie en cultuur in meer dan vijftig landen (collectiecode IMMRC)
- bijna 1000 titels vanuit de nieuwe sociale bewegingen wereldwijd (collectiecode CSD)

T-shirtVeel archieven en collecties bevatten ook foto's en andere audiovisuele documenten. Deze zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid. Zo heeft Greenpeace ook zijn foto- en film-archief bij het IISG in bewaring gegeven. Zo is ook de complete verzameling attributen behorend bij de demonstratie van antiglobalisten in Hongkong (december 2006), waaronder T-shirts, reddingsvesten, vlaggen, beelden en gadgets, in de afdeling Beeld en Geluid te vinden.
Al deze items zijn met verschillende zoekacties te vinden in de catalogus of via search.

<< Archieven Hoogtepunten >>top