De stad was van ons

Chronologie

januari 1965 Collectieve en openlijke kraak van de Generaal Vetterstraat
1965, 1966 Provo, Witte huizenplan
13, 14 juni 1966 Bouwvakkersrellen
1969 Woningburo de Kraker komt met eerste Kraakhandleiding
maart 1970 Aktie 70, de kraakgroep van de Kabouterbeweging, vormt het Departement van Volkshuisvesting van de Oranje Vrijstaat
juni 1970 Eerste activiteiten van Aktiegroep Nieuwmarkt tegen aanleg van de metro
najaar 1970 Oprichting Aktiegroep De Sterke Arm - voor eenheid in de Dapperbuurt
maart 1974

Oprichting Amsterdamse Aktie Partij (AAP) als poging om Kabouterbeweging voort te zetten na gemeenteraadsverkiezing van mei '74. Na de mislukte verkiezingen gaat Woongroep van de AAP door met kraken. Vanaf 1976 Woongroep Staatsliedenbuurt

voorjaar 1975 Ontruiming van de gekraakte woningen in de Nieuwmarkt ten behoeve van de metrobouw
1975 Minister van Volkshuisvesting Marcel van Dam komt met de Nota Alleenstaanden en Tweepersoons Huishoudens (HAT)
mei 1976 Acties tegen de Anti-Kraakwet van Gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen, waaronder kraak Kleine Komedie
oktober 1976 Verschijning eerste "Kraakkrant"
18 februari 1977 Opening kraakcafé 'De Vergulde Koevoet' op het Haarlemmerplein
9 maart 1978

Krasnapolskypanden aan de Oudezijds Voorburgwal vallen na vier eerdere pogingen voor 15 jaar in handen van de krakers

1 november 1978 Kraak van de Groote Keijser, Keizersgracht 242-252
23 november 1978 Ontruiming in de Kinkerbuurt, hoek Jacob van Lennep-/Nicolaas Beetsstraat
nov '78 - jan '79 Knokploegdreiging bij Groote Keijser
26 oktober 1979 Gerechtshof sommeert kraker van Groote Keijser om panden uiterlijk 26 november 1979 te verlaten
19 december 1979 Bezetting gemeenteraadszaal door krakers van de Groote Keijser
13 januari 1980 Eerste uitzending Radio de Groote Keijser, later Radio De Vrije Keyzer.
16 januari 1980 Brief burgemeester Polak aan krakers Groote Keijser met oproep tot overleg
februari 1980 Verschijning van 'Laatste Waarschuwing'
24 februari 1980 Midden in de nacht wordt een zojuist gekraakt pand in de Vondelstraat door de ME ontruimd
29 februari 1980 Herkraak pand aan de Vondelstraat
3 maart 1980 Tanks ruimen barricades rond gekraakte pand in de Vondelstraat
2 april 1980 Kraak luxe-apartementen aan de Prins Hendrikkade
30 april 1980 Kroning Beatrix
31 mei 1980 Kraak Vogelstruijs (Singel 370, Herengracht 329)
3 juli 1980 Politie ontruimt Vogelstruijs, krakers herkraken en ME ontruimt opnieuw. Zes krakers worden gearresteerd en zitten enkele weken vast.
19 augustus 1980 Ontruiming luxe appartementen aan de Prins Hendrikkade
7 september 1980 Vogelstruijs wordt voor derde maal gekraakt, maar twee dagen later opnieuw ontruimd.
2 december 1980 Ontruiming van de in 1978 gekraakte Grote Wetering aan de Weteringschans
mei 1981 Verschijning laatste 'Kraakkrant'
12 oktober 1981 In de nacht van 12 op 13 oktober worden bewoners Lucky Luijk door een knokploeg hun pand uitgezet
15 oktober 1981 Kraker Guus wordt in zijn nek geschoten
19 oktober 1981 Herkraak Lucky Luijk
januari 1982 Verschijning Bluf! tot begin 1988
5 juli 1982 Bom van het Militant Autonomen Front (MAF) bij de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting aan de van Reigersbergenstraat
31 juli 1982

Bom van het Militant Autonomen Front bij PvdA-hoofdkantoor aan de Nicolaas Witsenkade

12 oktober 1982 Ontruiming Lucky Luijk en afkondiging noodtoestand
14 februari 1984 Ontruiming Wijers aan de Nieuwezijds Voorburgwal (gekraakt oktober 1981)
25 oktober 1985 Na een ontruiming in de Schaepmanstraat overlijdt Hans Kok in een politiecel
29 maart 1986 Verstoring congres Centrum-Democraten in Kedichem
1 januari 1987 Leegstandswet treedt in werking
4 april 1987 Zesde en laatste ontruiming Singel 114 sinds 1977
december 1987 Uitgave "Parels voor de Zwijnen" van de Politieke Vleugel van de Kraakbeweging (PVK)
6 oktober 1988 Dolle Donderdag rond de Eerste Hulp in de 1e Oosterparkstraat
2 november 1988

Afrekening met de PVK, kruispunt van Boetzelaerstraat/ Groen van Prinstererstraat, Staatsliedenbuurt

Top