Digitaal Museum van de Volkshuisvesting
Home
Decennia
Zoeken
Colofon

1971-1980

Medezeggenschap bewoners
Er worden in de jaren '70 nog steeds op grote schaal veel standaardwoningen gebouwd, maar tegelijkertijd komt er ook meer aandacht voor het sociale aspect. De bewoners krijgen meer invloed en er worden gemeenschappelijke ruimtes gecre�erd. De projecten zijn kleinschaliger. Woonerven met bochtige straten moeten meer een buurtgevoel cre�ren.
Daarnaast stelt de overheid subsidiegelden beschikbaar voor experimenteel bouwen. In de sociale woningbouw wordt ge�xperimenteerd met ruimte, bouwmateriaal en sociale omgeving (Kasbah, Nieuwe Weerdjes en Bolwoningen). Voor ouderen worden allerlei soorten woningen gebouwd: aanleun-, tandem- en seniorenwoningen. Een nieuw fenomeen is de HAT-eenheid, het huishouden voor alleenstaanden of twee personen. Tussen 1975 en 1983 zijn er veel HAT-eenheden gebouwd, vaak in bestaande gebouwen en veelal in studentensteden.


Bijlmermeer

Bijlmermeer
1973
Amsterdam

Kasbah

Kasbah
1974
Hengelo

Wandelmeent

Wandelmeent
1976
Hilversum

Lunetten

Lunetten
1978
Utrecht

Boogjes en Slikveld

Boogjes en Slikveld
1980
Dordrecht


Overzicht:
Periodes
Vorige periode:
1961-1970
Volgende periode:
1981-1990


deze site wordt onderhouden door het IISG