IISH

Archives

Archives and archival finding aids may be searched in the catalogue. Descriptions of Dutch archives are in Dutch, the other ones are in English.
IISH's leading archives are fully available to view online via the Institute's catalogue.

Consultation

More information on archives

Temporarily unavailable
Some collections may be temporarily not available for consultation. This can occur if documents are being reinventorised, receiving conservation treatment, being digitized, due to shortage of stack space, or renovation. See the list of temporarily unavailable collections.

For more information on availability of collections please contact the reading room staff, ask@iisg.nl.


Archieven

In de catalogus kunt u archieven en archiefinventarissen doorzoeken. Van alle archieven is een korte beschrijving, van meer dan 1.000 archieven zijn bovendien inhoudslijsten of inventarissen online beschikbaar. Beschrijvingen van Nederlandse archieven zijn in het Nederlands, de beschrijvingen van de overige archieven zijn in het Engels.
Van enige tientallen archieven is ook de inhoud gedigitaliseerd en online te bekijken via de catalogus.

Raadpleging

Meer informatie over archieven.

Tijdelijk niet beschikbaar
Het kan voorkomen dat collecties tijdelijk niet beschikbaar zijn voor raadpleging in verband met het maken van een (nieuwe) inventaris, digitalisering, om conserverings redenen of vanwege ruimtegebrek in de magazijnen. Zie de lijst van tijdelijk niet beschikbare collecties.

Voor meer informatie over toegankelijkheid van collecties kunt u contact opnemen met het personeel van de studiezaal, vraag@iisg.nl.