IISG

Aanwinsten Indonesië 2008-2010

Bangladesh | Birma | China | Filippijnen | India | Maleisië | Nederlands-Indië/Indonesië | Pakistan Onlangs verworven Indonesische collecties:

Jan Petrus de Putter
Aanvulling (2009) op het archief van Jan Petrus de Putter, bestuursambtenaar in Nederlands-Indië 1932-1944, bestaande uit enkele brieven uit die tijd w.o. zijn afscheidsbrief uit het kamp geschreven in 1944, een familie fotoalbum uit de tijd in Nederlands-Indië en persoonlijke documentatie.

Archiefcollectie Dianto Bachriadi /Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Periode: jaren ‘90
Size: ca. 0.30 m.
Stukken betreffende agrarische hervorming in Indonesië.

Gunawan Wiradi
Period: 1959-2001
Size: ca. 0.16 m.
Geboren in 1934 in Solo; studeerde plattelands sociologie aan het Institut Pertanian Bogor (IPB, Landbouw Instituut) en aan de Universiti Sains Malaysia in Penang; landbouwkundig ingenieur; activist voor agrarische- en landhervorming in Indonesië; was vele jaren senior onderzoeker op agrarisch economisch terrein en prominente consultant voor verschillende NGO’s; publiceerde over de onderwerpen.
Agenda’s en dagboeken en schrijfblokken 1959, 1961, 1974, 1979, 1982, 1984, 1986, 1990, 2000, 2001 en andere stukken en documentatie.

Partai Komunis Indonesia (PKI)
Documenten en tijdschriften, 1952-1965 (261 microfiches)
Documenten gepubliceerd door de PKI en (Partai Komunis Indonesia) en haar boeren- en arbeidersorganisaties over de periode 1952-1965. 261 microfiches.

Jan Petrus de Putter
Onlangs ontving het Instituut het archief van Jan Petrus de Putter, Indisch ambtenaar van ca. 1928-1941 op Jave en Sumatra. Hij stierf in Japanse gevangenschap in 1944. Het archief bevat o.a. correspondentie met zijn vrouw C.M. de Putter-Schmidt (1932-1942); papieren over zijn opleiding en dienstverbanden in Nederlands-Indië; papieren over zijn gevangenschap en overlijden. Zie ook: http//www.iisg.nl/archives/en/files/p/11048763.php

top