IISG

Collecties

Welke Aziatische collecties heeft het IISG? Een eerste antwoord op die vraag komt van de gids: The Asian Collections at the International Institute of Social History, onder redaktie van Emile Schwidder & Eef Vermeij (3e dr., 2007). Deze gids bevat korte beschrijvingen van alle collecties die voor een aanzienlijk deel materiaal m.b.t. Azië bevatten. Het doel is om onderzoekers attent te maken op historisch materiaal met betrekking tot Azië, materiaal wat zich naast de overduidelijke Aziatische collecties, ook in veel andere collecties bevindt.
De gids geeft een globaal beeld van de archieven van het IISG, het Beeld & Geluid materiaal en de tijdschriften. De beschrijvingen in de gids zijn opsommingen van de belangrijkste documenten die in de archieven en de collecties met betrekking tot Azië gevonden kunnen worden. Iedere opsomming wordt voorafgegaan door een beknopte biografie of geschiedenis.
De ingangen zijn verdeeld in twee groepen: het deel over de archieven en verzamelingen van personen wordt gevolgd door het deel over organisaties. Beide delen staan in alfabetische volgorde zodat ze makkelijk toegankelijk zijn. De unieke en omvangrijke verzameling foto's, cartoons, affiches, geluidsbanden met betrekking tot Azië van de afdeling Beeld & Geluid is ingedeeld naar onderwerp en de betreffende periode.
Tenslote geeft de gids een zeer beknopt overzicht van de aan Azië gerelateerde periodieken. De overzichten per land geven de titels van de periodieken en het jaar van publikatie.
Afgezien van de oudere collecties over Zuidoost-Azië, die hun beginpunt vonden in de tijd dat de Indonesische archipel nog deel uitmaakte van het Nederlandse koloniale rijk, en dus op het IISG onder de sectie 'Binnenland' vielen, begon het serieuze verzamelen vanaf 1987. De twee landen waarvan toen materiaal werd verworven waren China en Turkije.

Meer over de collecties van:
Bangladesh | Birma | China | Filippijnen | India | Indonesië/Nederlands Indië | Maleisië | Pakistan

Collectiegidsen

Guide to the Asian Collections at the IISH (3e ed., 2007, 396 p.)(PDF, 3 Mb.)
4th Supplement to the 3rd ed. of the 'Guide to the Asian Collections at the IISH' (November 2011, 48 p., PDF, 509 Kb.)
Asian Periodicals at the IISH (9e editie, juni 2010) (PDF, 800 Kb)
Guide to the South Asian Oral History Collections at IISH (April 2008, 52 p., PDF, 400 Kb.)

top